คอร์ด รักน้องคนเดียว-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว ไม่ขอ ข้อง เกี่ยว ใคร รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว ไม่เลย ไม่เคย รัก ใคร งาน กับงง คงจะหลีกไม่ค่อยพ้น ยังจะมีเรื่องคน มาอีกตั้งเยอะ

เนื้อเพลง: รักน้องคนเดียว - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

คำร้อง : ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | ทำนอง : สมชัย ขำเลิศกุล | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
งาน กับเงิน เงินมันเกี่ยวกับงานไหม
ไม่มีใครใช้เงินไปทำงาน
งาน ไม่เดิน เงินไม่ค่อยจะมีผลาญ
แต่ทำงาน มากไปก็เลอะเทอะ----------* งาน กับงง คงจะหลีกไม่ค่อยพ้น
ยังจะมีเรื่องคน มาอีกตั้งเยอะ
งง กับงาน จนสติชักเริ่มเลอะ
ยืนตะโกนร้องเพลงกันเถอะสบายใจ----------** รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว ไม่ขอ ข้อง เกี่ยว ใคร
รักน้องคนเดียว รักน้องคนเดียว ไม่เลย ไม่เคย รัก ใคร----------เมือง กับคน คน มีอยู่กัน เป็นล้าน
ต้องไปคอย แย่งงาน ก็เหนื่อย หน่อย
คน เป็นล้าน งาน มีอยู่แค่เพียงร้อย
แต่จะมัวนั่งคอย ยิ่งเลอะเทอะ----------(*, **, **) ... (**, **, **) ...