คอร์ด รักเอย-โรส ศิรินทิพย์

รักเอยเจ้าไม่เคยเว้นผู้ใด ไม่ว่าเกิดอยู่ในฐานะใด ไม่มีใครหลุดพ้นมันเลย
ตั้งใจจะไม่รัก ก็ยังต้องรัก แพ้ตัวเองไปอย่างนี้ ต้องยอมทนแลกหัวใจที่มี เพราะว่ารักคำเดียว
เจ็บยังไง...

เนื้อเพลง: รักเอย - โรส ศิรินทิพย์

ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รักเอยเจ้าไม่เคยเว้นผู้ใด ไม่ว่าเกิดอยู่ในฐานะใด ไม่มีใครหลุดพ้นมันเลย
* ตั้งใจจะไม่รัก ก็ยังต้องรัก แพ้ตัวเองไปอย่างนี้ ต้องยอมทนแลกหัวใจที่มี เพราะว่ารักคำเดียว
** เจ็บยังไงก็ทน เพราะว่ามันรักทำไมเป็นอย่างนี้ ผิดก็ทำก็ยอม ไม่มีศักดิ์ศรีก็เพราะรักเธอผู้เดียว รักเอยเจ้าบงการทุกทุกอย่าง ไม่มีหวังก็ยังคิดรักเธอ ทั้งทั้งที่ก็รู้ตัวดี (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ *, **) เพราะว่ามันรักทำไมเป็นอย่างนี้ ผิดก็ทำก็ยอม ไม่มีศักดิ์ศรีก็เพราะรักเธอผู้เดียว