คอร์ดเพลง ลืมนะลืม - สุรสีห์ อิทธิกุล

บางทีบางถ้อยคำ อาจชักนำให้เธอเปลี่ยนใจ นำเธอให้พ้นไป ปลอดภัยเสียที บางทีพายุร้าย ผ่านพ้นไปแล้วกลายกลับดี อารมณ์คือธุลี อย่ามีหมองใจ
ทุกข์หรือสุขนั้น อยู่ที่ใจจำไว้ให้ดี ทิ้งเรื่องเก่าแล้วเริ่มกั...
คอร์ดเพลง ลืมนะลืม ของ ศิลปิน สุรสีห์ อิทธิกุล เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::บางทีบางถ้อยคำ อาจชักนำให้เธอเปลี่ยนใจ นำเธอให้พ้นไป ปลอดภัยเสียที บางทีพายุร้าย...

เนื้อเพลง: ลืมนะลืม - สุรสีห์ อิทธิกุล

ศิลปิน สุรสีห์ อิทธิกุล | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บางทีบางถ้อยคำ อาจชักนำให้เธอเปลี่ยนใจ นำเธอให้พ้นไป ปลอดภัยเสียที บางทีพายุร้าย ผ่านพ้นไปแล้วกลายกลับดี อารมณ์คือธุลี อย่ามีหมองใจ
* ทุกข์หรือสุขนั้น อยู่ที่ใจจำไว้ให้ดี ทิ้งเรื่องเก่าแล้วเริ่มกันใหม่ จึงจะดูเข้าที โปรดจงมีน้ำใจไมตรี โปรดจงลืมและลืม ลืมและเลือน เมื่อเดือนพ้นเดือน เมื่อปีพ้นปี จวบวันนี้ เริ่มต้นเสียทีเถิดหนา ดนตรี (ซ้ำ
* /
* / *...Fade Out)