คอร์ด วิชาแพะ-คาราบาว

เป็นวิชาที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทย เป็นวิชาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ เป็นวิชาที่มาสร้างเสริมชีวิตไทย ๆ เรียนไว้ เรียนไว้ วิชาแพะ

เนื้อเพลง: วิชาแพะ - คาราบาว

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คุณ ๆ ครับ ผมมีเรื่องราว มาเล่าบอก
ก็เพื่อตอกย้ำ ความเป็นไปในสังคมบ้านเรา
เท่าที่ดูมา การศึกษานั้นขาดไปวิชาหนึ่ง
จึงเอามาเป็นเพลง บรรเลงบอกไว้----------วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ----------เป็นวิชาที่ดูเหมาะสมกับสังคมไทย
เป็นวิชาที่ดูสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่
เป็นวิชาที่มาสร้างเสริมชีวิตไทย ๆ
เรียนไว้ เรียนไว้ วิชาแพะ----------คุณ ๆ ครับ เรื่องราวที่ผมได้เล่าผ่าน
เป็นประสบการณ์ ที่พานพบมากมายในสังคม
อันหลักวิชา ปรารถนาให้คนได้เล่นเป็นคน
บางคราว บางทีอับจน คนเล่นเป็นแพะ----------วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ----------เรียนวิชาอื่นสร้างสรรปัญญา ออกมาทำมาหากิน
แต่เรียนวิชาแพะนั้นฝึกความอดทน อดกลั้น
ประชาชนชาวไทย รับทราบไว้วิชาแพะรับบาป
จึงกราบเรียนมาเพื่อความเข้าใจ
เผื่อใครจะสนใจเล่าเรียนวิชาแพะ----------วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพะ วิชาแพ วิชาแพะ