คอร์ด สอดคล้อง สมดุล-โฮป

ด้วยปีกแห่งรักจริง รักยิ่งศรัทธาและอาทร ลมถึงแรงแดดร้อน จะจรมุ่งยังขอบฟ้ากว้างไกล ด้วยเท้าที่มั่นคง จะตรงไปถึงซึ่งหลักชัย แม้เหนื่อยล้าปานใด จะไปให้ถึงใจฝัน
เธอฉันมิใช่เท้าหลังเท้าหน้า แต่เป็นเท...

เนื้อเพลง: สอดคล้อง สมดุล - โฮป

ศิลปิน โฮป | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยปีกแห่งรักจริง รักยิ่งศรัทธาและอาทร ลมถึงแรงแดดร้อน จะจรมุ่งยังขอบฟ้ากว้างไกล ด้วยเท้าที่มั่นคง จะตรงไปถึงซึ่งหลักชัย แม้เหนื่อยล้าปานใด จะไปให้ถึงใจฝัน
* เธอฉันมิใช่เท้าหลังเท้าหน้า แต่เป็นเท้าซ้ายเท้าขวา ที่เกื้อหนุนกัน เป็นปีกที่สมดุลย์ และสัมพันธ์ สอดคล้องต้องกัน ทุกท่าที เส้นทางชีวิตเรา โศกเศร้าสุขทุกข์ล้วนมากมี แต่ด้วยรักภักดี ไม่มีผองภัยใดๆ ต้านเรา (* /
* / *) ไม่มีผองภัยใดๆ ต้านเรา