คอร์ด สัพเพสัตตา-เอเซียร์ อาร์ สยาม

ที่แล้วๆ มาฉันลืมหมดแล้ว ลืมทุกอย่าง แล้วก็ไม่มีอะไรติดค้าง...หัวใจ ใครที่เคยสร้างกรรม กระทำต่อกันเอาไว้ ก็จะให้อภัย ให้จบไปดีเสียกว่า...
บัดนี้ผู้หญิงคนหนึ่ง ปล่อยมือเพราะมันเหนื่อยล้า เจ็บจนพอ...

เนื้อเพลง: สัพเพสัตตา - เอเซียร์ อาร์ สยาม

ศิลปิน เอเซียร์ อาร์ สยาม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ที่แล้วๆ มาฉันลืมหมดแล้ว ลืมทุกอย่าง แล้วก็ไม่มีอะไรติดค้าง...หัวใจ ใครที่เคยสร้างกรรม กระทำต่อกันเอาไว้ ก็จะให้อภัย ให้จบไปดีเสียกว่า...
* บัดนี้ผู้หญิงคนหนึ่ง ปล่อยมือเพราะมันเหนื่อยล้า เจ็บจนพอแล้วล่ะ สัพเพ สัตตา จะแผ่ส่วนบุญไปนะ แบ่งให้กิน...
** ผู้ชายคนนี้ที่เป็นแฟนฉัน ที่เคยหลอกกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ากลับมาเบียดเบียนฉันอีกเลย ไม่มีอีกแล้ว ผู้หญิงดีล้น ต้องอด ต้องทน ไม่เอาแล้ว...เชย ถ้าไม่รักก็เชิญ วันนี้จะเดินต่อเลย อยากให้รู้ไม่เคยจะเสียดาย ก็แค่เลิกกัน ให้มันไม่เสียความรู้สึก ก็แค่ฝังเรื่องเลวๆให้ลึก...ข้างใน ขอให้เธอโชคดี ถ้ามีโอกาสกลับใจ เปลี่ยนนิสัยซะใหม่ อย่าทำให้ใครเค้าด่า... ซ้ำ *, **,
** ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลย ไปแล้วไปลับตา ไปแล้วไม่ต้องกลับมานะ จงสุขกายสุขใจ ไปแล้วไม่ต้องกลับมาเลย ไปแล้วไปลับตา ไปแล้วไม่ต้องกลับมานะ แล้วจะทำบุญส่งไป...