คอร์ด หากวันนี้-Pinpin

วันเวลายังเปลี่ยนและหมุนเวียนไป แต่ความรู้สึกยังค้างคาในใจ ความรู้สึกที่ฉันไม่อาจบอก ให้เธอรู้ คำบางคำที่เก็บเอาไว้มานาน รอจนวันเวลานั้นเลยผ่าน รอจนวันที่เธอ ไม่อาจรู้ อยากคืนวันเวลาที่เคยมีเธออีกคร...

เนื้อเพลง: หากวันนี้ - Pinpin

ศิลปิน Pinpin | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วันเวลายังเปลี่ยนและหมุนเวียนไป แต่ความรู้สึกยังค้างคาในใจ ความรู้สึกที่ฉันไม่อาจบอก ให้เธอรู้  คำบางคำที่เก็บเอาไว้มานาน รอจนวันเวลานั้นเลยผ่าน รอจนวันที่เธอ ไม่อาจรู้ *อยากคืนวันเวลาที่เคยมีเธออีกครั้ง ให้ฉันได้เริ่มใหม่ ให้ฉันมีโอกาส **หากวันนี้ยังมีเธออยู่ คงได้บอกคำนั้นให้รู้ รักเธอฉันกอดรั้งเธอไว้อยู่ข้างในใจ แต่วันนี้ไร้เธอข้างกาย คำว่ารักที่มอบให้ไป คงหมดความหมาย... ไม่เคยคิดจะมีวันเสียเธอไป ทำให้ลืมบางคำในหัวใจ ทำให้ลืมมันไป ไม่เคยบอกให้เธอรู้  ความรู้สึกที่เก็บเอาไว้มานาน รอจนวันเวลานั้นเลยผ่าน รอจนวันที่เธอ ไม่อาจรู้ (*,**,**)