คอร์ด หากเรายังมีเรา-แหวน ฐิติมา

หัวใจอย่างเธอทำด้วยอะไร หรือไฟ ไฟที่ผลาญกัน น้ำตาอีกเพียงไหนถึงมีวัน ห้ามไฟอย่างนั้น
พอกันเสียที อย่าทำร้ายกันหยุดก่อน หัวใจมันกร่อน กร่อนลงทุกวัน ใจคนทั้งคน จะทำร้ายให้หวาดหวั่น ให้ตายลงพลัน ต่...

เนื้อเพลง: หากเรายังมีเรา - แหวน ฐิติมา

ศิลปิน แหวน ฐิติมา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
หัวใจอย่างเธอทำด้วยอะไร หรือไฟ ไฟที่ผลาญกัน น้ำตาอีกเพียงไหนถึงมีวัน ห้ามไฟอย่างนั้น
* พอกันเสียที อย่าทำร้ายกันหยุดก่อน หัวใจมันกร่อน กร่อนลงทุกวัน ใจคนทั้งคน จะทำร้ายให้หวาดหวั่น ให้ตายลงพลัน ต่อหน้าและต่อเธอหรือเธอ
** หากยังจำวันเราเจอ จำคืนวันนั้น วันเรามีกันฉันและเธอ หากเพียงเรายังมีเรา เหมือนวันที่เจอะเจอ อย่าให้ฉันช้ำเลยเธอคืนมา (ซ้ำ
* /
** / **) หัวใจอย่างเธอทำด้วยอะไร น้ำตาทำด้วยรักเธอ