คอร์ด อดีตของฉัน ปัจจุบันของเรา-Da Endorphine

อย่าเลยเธอ อย่าเลยอย่ารู้ เส้นทางที่ฉันได้เคยผ่านมา ก็ไม่จำเป็น เรื่องราวของฉัน อดีตเหล่านั้น ฉันขอบอกลา
ก่อนเจอเธอ ก็มีชีวิต ที่มันล่องลอยสู่ความมืดมน เมื่อเจอเธอก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนฉันเป็นคน...

เนื้อเพลง: อดีตของฉัน ปัจจุบันของเรา - Da Endorphine

ศิลปิน Da Endorphine | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อย่าเลยเธอ อย่าเลยอย่ารู้ เส้นทางที่ฉันได้เคยผ่านมา ก็ไม่จำเป็น เรื่องราวของฉัน อดีตเหล่านั้น ฉันขอบอกลา
* ก่อนเจอเธอ ก็มีชีวิต ที่มันล่องลอยสู่ความมืดมน เมื่อเจอเธอก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนฉันเป็นคนอีกคน
** อยากขอ ให้เธอจดจำ แค่วันนี้ ปัจจุบันของเรา และฝันถึงวันพรุ่งนี้กัน บอกไว้ จากนี้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ชีวิตฉันเริ่มต้นใหม่ เมื่อพบเธอ แค่เพียงเธอ มั่นใจในฉัน เพราะวันนี้เทให้เธอหมดใจ ไม่ต้องมองดู อดีตของฉัน แค่อยู่กับฉันถึงวันต่อไป (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ *, **) บอกไว้ จากนี้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ชีวิตฉันเริ่มต้นใหม่ ชีวิตมีฝันยาวไกล เมื่อพบเธอ