คอร์ด อย่าเกลียดกันก็พอ-อ๊อฟ ปองศักดิ์

อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉันให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไหม

เนื้อเพลง: อย่าเกลียดกันก็พอ - อ๊อฟ ปองศักดิ์

สังกัด: Grammy
รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจ
ไม่มีเหตุผล แลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารัก
รักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทน อยู่อย่างคนที่รอให้เธอรัก
รู้ว่าเธอหนักใจ รู้ว่าลำบากใจ ที่ยังเห็นฉันทุ่มเทใจ
ให้เธออย่างนี้ ไม่มีทางที่จะรักฉัน ทุกถ้อยคำ
ฉันเข้าใจดี แต่ในวันนี้ ยังทำใจไม่ได้เลย----------อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน
ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ
คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ----------รักที่เธอไม่รับ ช่วยทำเป็นไม่รู้ ปล่อยให้ฉันได้รักเธอ
อยู่เหมือนเดิมได้ไหม ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร
อ้อนวอนให้เธอมีใจ แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกัน
ก็พอ----------อย่าบอกฉัน ให้ตัดใจ อย่าผลักไสฉัน
ให้ไกลเลยอย่าขอ ปล่อยให้ฉัน ได้เฝ้ารอ
คนที่รักแค่ได้เฝ้ารอก็สุขใจ----------รู้ว่าเธอไม่รัก ไม่มีใจให้ฉัน แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มี
เหตุผล ไม่วิงวอนให้เธอสงสาร อ้อนวอนให้เธอมีใจ
แค่อย่าใจร้าย อย่าเกลียดกันก็พอ
อย่าเกลียดกันก็พอ