คอร์ด อัศวินม้าไม้-The Must

คนที่เธอให้เข้ามาช่วยเธอ ตอนที่เธอมีความทุกข์ในใจ คนที่คอยดูแลรักษาใจ จนเธอดีขึ้นทุกวัน เขาก็อาจเปรียบประดุว่าเป็นเหมือน อัศวินม้าขาวผู้มาถึงในนาทีสุดท้าย แก้ปัญหาให้ทุกอย่างพ้นไปและทำให้เรื่องมันจบอย...

เนื้อเพลง: อัศวินม้าไม้ - The Must

ศิลปิน The Must | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คนที่เธอให้เข้ามาช่วยเธอ ตอนที่เธอมีความทุกข์ในใจ คนที่คอยดูแลรักษาใจ จนเธอดีขึ้นทุกวัน เขาก็อาจเปรียบประดุว่าเป็นเหมือน อัศวินม้าขาวผู้มาถึงในนาทีสุดท้าย แก้ปัญหาให้ทุกอย่างพ้นไปและทำให้เรื่องมันจบอย่างดี แต่อยู่ ๆ เธอก็มาทิ้งไป พอนาน ๆ เธอก็ไปชอบคนอื่น อัศวินคนเดิมต้องกล้ำกลืน ตอนที่เธอมาทิ้งไป เขาก็อาจเปรียบประดุว่าเป็นเหมือน
* อัศวินม้าไม้ อยู่บนม้าที่สลักจากไม้ ไม่มีฤทธิ์ ไม่มีเดช สิ้นลาย ไม่มีเหลือความยิ่งใหญ่อีกเลย สิ่งที่คิด บ้างสิ่งที่ดูว่ามันดี กลับต้องมี กลับต้องมาพลิกไป อุปมาเรื่องนี้ ที่แท้ไม่ใช้ใครที่ไหน ไม่ใกล้ไม่ไกล ก็ได้แก่ฉันนั้นเอง (ซ้ำ *,*)