คอร์ด อีหล้าหลงกรุง-SL Music

แต่ก่อนเฮาเกย ฮักกันมาขนาดไหน สุดท้ายทำไม จึงกลับกลายมาเป็นแบบนี้ เพียงเธอเข้า กทม. ทำงานเพื่อวันได้ดี ไม่ทันข้ามปี เธอก็ได้ดีสมใจ ไปอยู่เมืองกรุง โก้ดีได้ขี่รถเบนซ์ จิบไวน์เย็น ๆ เป็นเอื้องเหนือระเรื...

เนื้อเพลง: อีหล้าหลงกรุง - SL Music

ศิลปิน SL Music | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
แต่ก่อนเฮาเกย ฮักกันมาขนาดไหน สุดท้ายทำไม จึงกลับกลายมาเป็นแบบนี้ เพียงเธอเข้า กทม. ทำงานเพื่อวันได้ดี ไม่ทันข้ามปี เธอก็ได้ดีสมใจ ไปอยู่เมืองกรุง โก้ดีได้ขี่รถเบนซ์ จิบไวน์เย็น ๆ เป็นเอื้องเหนือระเรือเมืองกรุง ลืมคนอยู่ ชนบ. คนรอบ้านนาบ้านทุ่ง อีหล้าหลงกรุง หลงเวียงแดนศิวิไลซ์ ลืมกลิ่นข้าวนึ่ง น้ำพริกเจ้าลืมหมดเลย ลืมฮักเฮาเกย ซึ้งทรวงเจ้าลืมเสี้ยงใจ ลอยไปกับคนบนฟ้า น้ำตาข้าต้องตกใน อะไรสิงใจของเธอจึงทำกันลง เมื่อก่อนเฮาเกย ฮักกันก็หมดความหมาย สุดท้ายจึงกาย เป็นเรื่องราวแห่งความเฟ้อฟุ้ง ไม่มีอีกแล้วคนรอ ลืมคนบ้านนาบ้านทุ่ง อีหล้าหลงกรุง หลงเวียงแดนศิวิไลซ์ ลืมกลิ่นข้าวนึ่ง น้ำพริกเจ้าลืมหมดเลย ลืมฮักเฮาเกย ซึ้งทรวงเจ้าลืมเสี้ยงใจ ลอยไปกับคนบนฟ้า น้ำตาข้าต้องตกใน อะไรสิงใจของเธอจึงทำกันลง เมื่อก่อนเฮาเกย ฮักกันก็หมดความหมาย สุดท้ายจึงกาย เป็นเรื่องราวแห่งความเฟ้อฟุ้ง ไม่มีอีกแล้วคนรอ ลืมคนบ้านนาบ้านทุ่ง อีหล้าหลงกรุง หลงเวียงแดนศิวิไลซ์ ลืมกลิ่นข้าวนึ่ง น้ำพริกเจ้าลืมหมดเลย ลืมฮักเฮาเกย ซึ้งทรวงเจ้าลืมเสี้ยงใจ ลอยไปกับคนบนฟ้า น้ำตาข้าต้องตกใน อะไรสิงใจของเธอจึงทำกันลง เมื่อก่อนเฮาเกย ฮักกันก็หมดความหมาย สุดท้ายจึงกาย เป็นเรื่องราวแห่งความเฟ้อฟุ้ง ไม่มีอีกแล้วคนรอ ลืมคนบ้านนาบ้านทุ่ง อีหล้าหลงกรุง หลงเวียงแดนศิวิไลซ์ อีหล้าหลงกรุง ทำกันให้เจ็บเหลือเกิน