คอร์ด ฮ่วย-ทอแสง

เป็นหยังจั่งมาหลอก มาบอกให้เฮาคิด ว่าสิฝากชีวิตนี้ทั้งหัวใจ ฝากเอาไว้ให้อ้าย เก็บใจเจ้าผู้เดียว อ้ายกะหลงไปเซือจนหัวปักหัวปำ จนโตอ้ายถลำดึงจั่งได่กะบ่ขึ้น หลงฮักเจ้าหลาย จนหน้ามืดตามัว
หน้าตากะง...

เนื้อเพลง: ฮ่วย - ทอแสง

ศิลปิน ทอแสง | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เป็นหยังจั่งมาหลอก มาบอกให้เฮาคิด ว่าสิฝากชีวิตนี้ทั้งหัวใจ ฝากเอาไว้ให้อ้าย เก็บใจเจ้าผู้เดียว อ้ายกะหลงไปเซือจนหัวปักหัวปำ จนโตอ้ายถลำดึงจั่งได่กะบ่ขึ้น หลงฮักเจ้าหลาย จนหน้ามืดตามัว
* หน้าตากะงาม คำเว้าคำจาน้องกะดูดี แต่มาฮู้ว่าน้อง นั้นมีเจ้าของหัวใจอยู่
** ฮ่วย..มาตัวะกัน..ได้จั่งได๋ เฮ็ดจั่งซี้มันบ่ถืกดอก ฮ่วย..มาตัวะกัน..ว่าอ้ายโง่ แม่นบ่ ฮ่วย..มาตัวะกัน..บ่มีไผ๋ คือจั่งหลายใจแท้ ฮ่วย..มาตัวะกัน..ว่าอ้ายโง่ แม่นบ่
*** บ่อยากเป็นที่สอง ของไผดอกนาง บ่เคยคิดสิเป็น ทางผ่านให้ผู้ได๋ อ้ายบ่หล่อแต่อ้ายกะมีหัวใจ ไปไกลไกลบ่ต้องมาหยอดคำหวาน (ซ้ำ ***) เป็นหยังจั่งมาหลอก ให้เฮาเกือบทำผิด ไปเป็นชู้ชัวิตความฮักของคนอื่น ให้น้องถิ่มน้องลืม ป๋าอ้ายไปสาเด้อ เห็นใจกันอยู่ดอกลูกผู้ชายคือกัน อยากให้เขาผู้นั้น ถิ่มเจ้าไปแนหนา บ่อยากเห็นผู้ใด๋ มาถืกน้องสวมเขา (ซ้ำ *, **, ***, ***, **) ฮ่วย