คอร์ด เกาะในฝัน-แก้ม วิชญาณี The Star Feat. หนูนา หนึ่งธิดา

หาดทรายขาว... หมู่ดาว พราวพร่างนภา รูปงาม เพราพริ้งตา ใยด่วนลาเลือน มลาย ฝันสุดสิ้น ไม่ยลไม่ยิน น่าใจหาย ฝันถึงไม่หน่าย ไม่คลายร้างรักเธอ

เนื้อเพลง: เกาะในฝัน - แก้ม วิชญาณี The Star Feat. หนูนา หนึ่งธิดา

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน | สังกัด: Grammy
ฉันสุดปลื้ม ไม่ลืมเกาะงามที่เคยฝัน
หลงเพ้อคำมั่น รำพันถึงความรัก ชื่นฉ่ำ
แสงจันทร์ผ่อง ส่องเป็นประกายบนผืนน้ำ
เสียงสายลมพร่ำ คร่ำครวญเหมือนมนต์ตรา----------หาดทรายขาว... หมู่ดาว พราวพร่างนภา
รูปงาม เพราพริ้งตา ใยด่วนลาเลือน มลาย----------ฝันสุดสิ้น ไม่ยลไม่ยิน น่าใจหาย
ฝันถึงไม่หน่าย ไม่คลายร้างรักเธอ----------ฉันสุดปลื้ม ไม่ลืมเกาะงามที่เคยฝัน
หลงเพ้อคำมั่น รำพันถึงความรัก ชื่นฉ่ำ
แสงจันทร์ผ่อง ส่องเป็นประกายบนผืนน้ำ
เสียงสายลมพร่ำ คร่ำครวญเหมือนมนต์ตรา----------หาดทรายขาว... หมู่ดาว พราวพร่างนภา
รูปงาม เพราพริ้ง ตา ใยด่วน ลาเลือน มลาย----------ฝันสุดสิ้น ไม่ยลไม่ยิน น่าใจหาย
ฝันถึงไม่หน่าย ไม่คลายร้างรักเธอ----------ฝันถึง ไม่หน่าย ไม่คลาย ร้างรัก เธอ.....