คอร์ด เติมความผูกพัน-ป๊อบ Calories Blah Blah

เรื่องแห่งความผูกพันของเรา จากรอยยิ้มเล็ก ๆ ที่เราให้กัน คอยดูแลหัวใจ และนับตั้งแต่นั้น ผ่านไปทุกวัน ผ่านเดือนและปี เรายังเจอกัน เจอกันที่เดิม ได้เติมทุกอย่างจากใจที่ดี ได้มีพลังแข็งแรงเข้มแข็งได้กว่า...

เนื้อเพลง: เติมความผูกพัน - ป๊อบ Calories Blah Blah

ศิลปิน ป๊อบ Calories Blah Blah | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เรื่องแห่งความผูกพันของเรา จากรอยยิ้มเล็ก ๆ ที่เราให้กัน คอยดูแลหัวใจ และนับตั้งแต่นั้น ผ่านไปทุกวัน ผ่านเดือนและปี เรายังเจอกัน เจอกันที่เดิม ได้เติมทุกอย่างจากใจที่ดี ได้มีพลังแข็งแรงเข้มแข็งได้กว่านี้ เพิ่มพูนด้วยวันเวลา
* ที่แห่งนี้ ที่ทำให้สองเราเจอะกัน ได้ผูกพันพึ่งพา ที่แห่งนี้ ที่เติมเต็มภาพความประทับใจ ทุกเวลา ที่แห่งนี้สำหรับพรุ่งนี้ จะดูดียิ่งกว่า ที่แห่งนี้ก็จะคงอยู่ในใจ ตลอดไป แต่ละหยดที่เติมด้วยใจ ผ่านเดือนปีเวียนไปเป็นแรงใจให้กัน เติมความสวยงาม ด้วยรักและผูกพัน ยิ่งนานเท่านาน ยิ่งมีมากมาย ในความทรงจำยังมีภาพเดิม ให้เราได้แต่งได้เติมสีสันใหม่ กลับมามองภาพเดิมยิ่งเพิ่มความสดใส ให้กับฝันของเรา (ซ้ำ *) ที่แห่งนี้เราได้เติมความผูกพัน ตลอดไป