คอร์ด เท่าเดิม-Hobbit

ฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใย ฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่น ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการ ทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้ ถึงแม้ว่ามันลำบากใจ เธอก็ต้องไปอยู่ดี รีบเช็ดน้ำตาที่เธอมี ก็เลิกไป
อย่าคิดกังวลอะไร เดินไปตามที่เ...

เนื้อเพลง: เท่าเดิม - Hobbit

ศิลปิน Hobbit | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันรู้ว่าเธอยังห่วงใย ฉันรู้ว่าใจเธอยังสั่น ฉันรู้ว่าเธอไม่ต้องการ ทำให้เรื่องของเราลงเอยแบบนี้ ถึงแม้ว่ามันลำบากใจ เธอก็ต้องไปอยู่ดี รีบเช็ดน้ำตาที่เธอมี ก็เลิกไป
* อย่าคิดกังวลอะไร เดินไปตามที่เธอฝัน
** ฉันอยู่ตรงนี้ได้ ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน เมื่อก่อนไม่มีใคร ฉันก็เคยผ่านมา เธอพบคนที่ใช่ก็ไปดีเถอะหนา หากเจ็บอีกนาน แต่ว่าฉันคงไม่เป็นไร คนเราจะมีซักกี่ครั้ง ได้เดินบนทางที่ตรงใจ เธอเจอมันแล้วก็ก้าวไป หาที่ดีกว่าฉัน (ซ้ำ *, **)
*** เคยมีตัวคนเดียว ก็แค่มีเท่าเดิม เท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร (ซ้ำ **, **) ต้องกลับไปอย่างเดิม ที่สุดก็เท่าเดิม เท่าเดิม ก็แค่ไม่เหลือใคร ถ้าหากเธอไปดี จำเป็นต้องเข้าใจ ให้ไป