คอร์ด เปลี่ยน-กฤต พรรณนา

ปลี่ยน โลกยังคงหมุนไป ไม่เคยมีสิ่งไหนแน่นอน และชีวิตคงต้องปล่อย ปล่อยให้ผ่านหัวใจ และยอมรับความเป็นไป มีวันใหม่ก็มีเปลี่ยน กี่ความรัก ความช้ำ ความหวัง ที่เคยผ่านมา กับสิ่งที่แล้วๆ...

เนื้อเพลง: เปลี่ยน - กฤต พรรณนา

ศิลปิน กฤต พรรณนา | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ปลี่ยน โลกยังคงหมุนไป ไม่เคยมีสิ่งไหนแน่นอน และชีวิตคงต้องปล่อย ปล่อยให้ผ่านหัวใจ และยอมรับความเป็นไป มีวันใหม่ก็มีเปลี่ยน กี่ความรัก ความช้ำ ความหวัง ที่เคยผ่านมา กับสิ่งที่แล้วๆมา ทุกอย่างก็เหมือนมีค่า แค่ความฝัน เมื่อความรักมันไม่ใช่ทุกๆอย่าง หากความฝันมันไม่เป็นดังใจ ในชีวิตจะมีอะไรให้ก้าวผ่าน มีความงามระหว่างทางที่เราฝัน เก็บคืนวัน ความทรงจำดีๆ ที่มี ที่รออยู่ โลกยังงดงาม ยังคงสวยงาม เปลี่ยน จากคนเคยรักกัน แต่สุดท้ายความรักไม่เป็นดังฝัน ก็คงต้องปล่อย ปล่อยให้ผ่านหัวใจ และยอมรับและเข้าใจ แม้หัวใจก็ยังเปลี่ยน กี่ความรัก ความช้ำ ความหวัง กี่หยดน้ำตา กับสิ่งที่แล้วๆมา ทุกอย่างก็เหมือนมีค่า แค่ความฝัน (*) โลกยังงดงาม ยังคงสวยงาม โลกยังงดงาม เธอยังสวยงาม หากความรักคือการเดินทางที่ต้องสูญเสีย แต่ว่าความทรงจำดีๆ ไม่ได้สูญหาย และมันไม่เคยเปลี่ยน (*) โลกยังงดงาม ยังคงสวยงาม โลกยังงดงาม เธอยังสวยงาม