คอร์ด เรฟูจี-คาราบาว

คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม... ปากหมอง ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว กิน... มีเหลือเผื่อแผ่กันวัน นั้น วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ เกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา มาเข้ามาเข้ามา เรฟูจี

เนื้อเพลง: เรฟูจี - คาราบาว

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่องไป
ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอยห่าง ดิน
ดินแผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง
โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่น ดิน
 
เวิ้งฟ้ากว้างทางฝันชีวันนั้นมืด มน
ทนทุกข์ ทนทุกข์ ทนสู้ทนสู้ต่อ ไป
ไกล ห่างไกลสุดสายตา
ลอยล่องในนาวาถึงคราไร้แผ่น ดิน----------ดินถิ่นเดิมลุกร้อนดั่งไฟแผดเผา
ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา----------* คราวผู้คนบนพื้นดินเดิม... ปากหมอง
ไยไม่มองไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัว
กิน... มีเหลือเผื่อแผ่กันวัน นั้น
วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือ
เกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา
มาเข้ามาเข้ามา เรฟูจี----------เวิ้งฟ้ากว้างกลางนํ้าเรือลําน้อยล่องมา
มาล่องมาเข้ามาเข้ามาหาแผ่นดิน
ดิน...ถิ่นนี้มีนํ้าตา มีเหลือวันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟ
แผดเผา ฟืนสุมเตาเจ้าคงเจ้าเคยยัดใส่เตา----------(ซ้ำ *)