คอร์ด เรื่องจริงในหัวใจ - Ost.มารกามเทพ-รุจ ศุภรุจ The Star 4

ปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร ปล่อยให้เวลาผ่านไป จนเกือบจะเสียใจไปตลอดชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนน...

เนื้อเพลง: เรื่องจริงในหัวใจ - Ost.มารกามเทพ - รุจ ศุภรุจ The Star 4

ศิลปิน รุจ ศุภรุจ The Star 4 | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ปล่อยให้เวลาผ่านไป โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร ปล่อยให้เวลาผ่านไป จนเกือบจะเสียใจไปตลอดชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ ก็อยากจะเดินกลับไป เพื่อจะแก้ไขอะไรที่เคยทำกับเธอ กับสิ่งที่เธอปวดใจ ฉันอยากจะลบให้มันไปจากชีวิต สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด คนเดียวที่ทำให้ใจ ได้รู้สึกผิดในทุก ๆ อย่าง บนหนทางที่มันผ่านมา อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ สิ่งที่หัวใจต้องการ ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย และหากว่าคนนั้นคือเธอ ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย เธอจะเชื่อไหมคนดี ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ