คอร์ด เรื่องเล็กของเธอ-Golf Mike

นานา... ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ ทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ และทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่ แทบไม่เหลือเวลาให้ใคร บ้างเลย
ทุกๆครั้งที่ได้พบเธอ ไม่ทักฉันสักคำไม่เคย ไม่เคยมีเวลา แค่เพียงจะมองต...

เนื้อเพลง: เรื่องเล็กของเธอ - Golf Mike

ศิลปิน Golf Mike | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นานา... ขอแค่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ ทุกๆเรื่องที่เธอสนใจ และทุกเรื่องก็เป็นเรื่องใหญ่ แทบไม่เหลือเวลาให้ใคร บ้างเลย
* ทุกๆครั้งที่ได้พบเธอ ไม่ทักฉันสักคำไม่เคย ไม่เคยมีเวลา แค่เพียงจะมองตา ไม่เลย
** อยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ามีคนเล็กๆคนหนึ่ง ที่ได้แค่คอยมอง ได้แค่ดีใจ แค่ได้เห็นเธอ อยากให้เธอเห็น แค่มองเห็น ว่ายังมีใครคนหนึ่งเสมอ ขอแค่เป็นเพียง เรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ เพราะว่าฉันสนใจเรื่องเธอ และฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ได้คิดว่ามันมากไป ไม่เลย (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ **) ขอแค่เป็นเพียง เรื่องเล็กๆในใจเธอก็พอ