คอร์ด เหมือนหลับตา-The TOYS

ยังจำได้ทุกอย่าง จำได้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านหมุนไปเนิ่นนนานเท่าไร แต่หัวใจยังคง เก็บทุกเรื่องราว แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน เหมือนหลับตา แล้วตื่นมายังคงเห็นเธอ อยู่ตรงนี้

เนื้อเพลง: เหมือนหลับตา - The TOYS

ศิลปิน The TOYS | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เช้ายังลืมตาขึ้นมองหา เหมือนว่าเธอยังไม่ไปไหน----------* ในวันที่เมฆขาว เริ่มจางลงไป
แต่ทำไมหัวใจ ฉันยังติดอยู่กับเรื่องของเธอ----------** ยังจำได้ทุกอย่าง
จำได้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านหมุนไปเนิ่นนนานเท่าไร
แต่หัวใจยังคง เก็บทุกเรื่องราว
แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน เหมือนหลับตา
แล้วตื่นมายังคงเห็นเธอ อยู่ตรงนี้----------ทุกครั้งยังเดินผ่านตรงนี้ กลับไม่มีเธอยืนอยู่กับฉัน----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ **)