คอร์ด แดดสุดท้าย-มาลีฮวนน่า

อัสดงรื่นสายลมพัดล่อง ทุ่งสีทองเอนพลิ้วลิ่วดั่งคลื่นหนุน ตะวันลับเลื่อนลงหลืบฟ้า สกุณาร่อนลาคืนรังอุ่น แหล่งเคยขุนยามสนธยา แดดสุดท้ายส่องต้องปลายริ้วรวง ให้แหนหวงรวงนี้ที่ห่วงหนักหนา ...

เนื้อเพลง: แดดสุดท้าย - มาลีฮวนน่า

ศิลปิน มาลีฮวนน่า | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
อัสดงรื่นสายลมพัดล่อง ทุ่งสีทองเอนพลิ้วลิ่วดั่งคลื่นหนุน ตะวันลับเลื่อนลงหลืบฟ้า สกุณาร่อนลาคืนรังอุ่น แหล่งเคยขุนยามสนธยา แดดสุดท้ายส่องต้องปลายริ้วรวง ให้แหนหวงรวงนี้ที่ห่วงหนักหนา  รอเรียวนิ้วนิ่มจากนวลน้อง  แตะรวงสีทองกลางท้องนา เจ้าเหนื่อยเหมื่อยล้าแต่คราวหน้าฝน 
* จากนาร้างกลายเป็นทุ่งสวยด้วยแรงของเรา จากใจของสาวเจ้ายอมทน หว่านไถดำนาน้องเคียงคู่ หลังไหล่คดคู้ ไม่เคยบ่น สู้แดดฝนจนข้าวเหลืองพราว แดดสุดท้าย ก่อนพักกายพลบค่ำ ฟ้าสีดำคลี่พืนคลุมแผ่นดินหนาว ขี่เกวียนล้อทุ่งสู่ยุ้งฉาง ชื่นรอยยิ้มนางบนฟางข้าว ห่มรักเจ้าด้วยหวงและห่วง Solo (*) ขี่เกวียนล้อทุ่งสู่ยุ้งฉาง ชื่นรอยยิ้มนางบนฟางข้าว ห่มรักเจ้าด้วยหวงและห่วง Outro