คอร์ด แฟนเลือนสะเทือนใจ-ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

ดอกไม้หน้าฝน หล่น ต่อหน้าหลายดอก คล้ายเป็นลางบอก ว่ารักเรา จะเฉาโรยลา อกพี่กลัดหนอง ก็เพราะน้อง จากนา

เนื้อเพลง: แฟนเลือนสะเทือนใจ - ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ลมพัดทิวไผ่  ปลิวไสวปลายไผ่ลู่ลม
ทุ่งนาหน้าฝน หอมกลิ่นโคลนตม
ใบข้าวลู่ลมทั่วทุกหนแห่ง เห็ดโคนกลุ่มใหญ่
โผล่ดอกไกลเคียง หัวโผล่ต้นแดง
บ้านนาวันนี้ ไม่มีคำแพง พี่เหี่ยวแห้งลึกถึงก้นใจ----------ลมพัดนาข้าว ใบข้าวเขียว เอนลู่ไปมา
กระจับจอกแหน ผักตบชวา ปะปนปูปลา
กุ้งหอยน้อยใหญ่ เจ้าทุยลุยหญ้า
เหยียบเฉียดเขียดน้อย กบเขียดตกใจ
เสียงปลาขุดโจก หน้าปากลอบไซ
เคล้าเสียงน้ำไหล ตามล่องคันนา----------* ดอกไม้หน้าฝน หล่น ต่อหน้าหลายดอก
คล้ายเป็นลางบอก ว่ารักเรา จะเฉาโรยลา
อกพี่กลัดหนอง ก็เพราะน้อง จากนา
ฝนพรั่งพรม พืชพันธุ์ธัญญา
คล้ายหยดน้ำตา หนุ่มทุ่ง----------** ลมฝนโชยร่าง กลางพรรษาฟ้าต้นแดนไกล
แม่ยอดกฐิน ทิ้งคราดทิ้งไถ
ไม่ย้อนมาชิมน้ำพริกผัดบุ้ง
เพื่อนพ้องส่งข่าว ว่าเจ้าไปจัก ไปแจ่มอยู่กรุง
ปล่อยให้พี่ช้ำ สามสี่กระบุง
หนุ่มทุ่งแฟนเลือน สะเทือน ใจ----------(ซ้ำ *, **)