คอร์ด แม่สื่อแม่ชัก-ชาย เมืองสิงห์

เจ้าขุ่นเคือง ด้วยเรื่องไร จึงน้อยอก น้อยใจ ร้องไห้ ฮือฮือ เจ้าคง โดนหลอก เจอะชายปลิ้นปลอก หลอกหรือ เจ้าไม่เจียมตน โถคนร่ำรือ ริเป็น แม่สื่อหรือ จึงตรอมใจ Solo 4 Bars...3... 4..พี่ตักเตือน เหมือนแกล้ง...

เนื้อเพลง: แม่สื่อแม่ชัก - ชาย เมืองสิงห์

ศิลปิน ชาย เมืองสิงห์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เจ้าขุ่นเคือง ด้วยเรื่องไร จึงน้อยอก น้อยใจ ร้องไห้ ฮือฮือ เจ้าคง โดนหลอก เจอะชายปลิ้นปลอก หลอกหรือ เจ้าไม่เจียมตน โถคนร่ำรือ ริเป็น แม่สื่อหรือ จึงตรอมใจ Solo 4 Bars...3... 4..พี่ตักเตือน เหมือนแกล้งทำ ไม่ยักจด ยักจำ น้ำคำ ไฉน เซ่อเสีย จนซื่อ อีกทั้งยังดื้อ เกินไป น่าเวทนา น้ำตาตกใน ชอบทำ หน้าใหญ่ จึง ได้เจอดี Solo 4 Bars...3... 4..ได้เจอะกัน มิทันไร ดูฝังจิต ฝังใจ ชักใยด่วนจี๋ จดหมาย เป็นหอบ อ่านเขียน เพียรตอบ ไมตรี แม่สื่อ แม่ชัก วัวพันหลักแล้วซี รู้ตัวตอนที่ ดีแตก น่าแปลกใจ Solo 4 Bars...3... 4..เจ้าอ่อนไหว ไร้มารยา เป็นหงส์อยู่ ฝูงกา ค่าควร ไฉน ปีกหงส์ จึงหัก ด้วยลิ้นลมปาก ไวไฟ แม่สื่อแม่ชัก รู้ประจักใจ หลวมตัวใจใหญ่ ได้ แม่สื่อเอง Solo 7 Bars...6... 7..เจ้าอ่อนไหว ไร้มารยา เป็นหงส์อยู่ ฝูงกา ค่าควร ไฉน ปีกหงส์ จึงหัก ด้วยลิ้นลมปาก ไวไฟ แม่สื่อที่รัก รู้ประจักใจ หลวมตัวใจใหญ่ ได้ แม่สื่อเอง