คอร์ดเพลง แสงเดือน - ชาติ สุชาติ The Voice

ชมแล้วชมเล่า เฝ้าชะแง้แลดู เพลินพิศเพลินอยู่ ไม่รู้ลืมเลือน เดือนแสงเดือนผ่องวันเพ็ญ แสงจันทร์เพ็ญ เด่นงามใดจะเหมือน โฉม งาม
Tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง แสงเดือน ของ ศิลปิน ชาติ สุชาติ The Voice เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::ชมแล้วชมเล่า เฝ้าชะแง้แลดู เพลินพิศเพลินอยู่ ไม่รู้ลืมเลือน เดือนแสงเดือนผ่องวัน...