คอร์ด โกหกตัวเอง-Hang Over

ยังคงยิ้ม ซ่อนอาการความช้ำ ยังคงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไร ยังคงคิด ถึงวันเดิม ๆ ว่ามีความสุขแค่ไหน ยังทำใจไม่ได้ ก็เลยโกหกตัวเอง ว่ารักยังทำให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่ามีเธออยู่ข้าง ๆ กาย ยอม...

เนื้อเพลง: โกหกตัวเอง - Hang Over

ศิลปิน Hang Over | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ยังคงยิ้ม ซ่อนอาการความช้ำ ยังคงทำเป็นเหมือนไม่มีอะไร ยังคงคิด ถึงวันเดิม ๆ ว่ามีความสุขแค่ไหน ยังทำใจไม่ได้ ก็เลยโกหกตัวเอง ว่ารักยังทำให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่ามีเธออยู่ข้าง ๆ กาย ยอมรับว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่ฉันนั้นฝันไป เลยสร้างเรื่องราวงมงายอยู่อย่างนี้ หลอกตัวเอง ว่าเธอยังไม่จากไป ยังคงใช้ความหลังสร้างภาพเก่า ๆ ที่ยังมีเราข้าง ๆ กัน อีกนานแค่ไหน ไม่รู้ จะลืมเธอไปจากใจฉัน หรือไม่มีวัน และก็คงต้องทรมานตลอดไป ยังเก็บไว้ ทุกวันคืนเหล่านั้น ความทรงจำ คอยย้ำข้างในหัวใจ แต่วันนี้ไม่รู้ว่าเธอ จะมีความสุขบ้างไหม ลืมเธอไม่ได้ ฉันเลยโกหกตัวเอง ว่ารักยังทำให้มีชีวิตที่ดี เพราะว่ามีเธออยู่ข้าง ๆ กาย ยอมรับว่าความเป็นจริงคือสิ่งที่ฉันนั้นฝันไป เลยสร้างเรื่องราวงมงายอยู่อย่างนี้ หลอกตัวเอง ว่าเธอยังไม่จากไป ยังคงใช้ความหลังสร้างภาพเก่า ๆ ที่ยังมีเราข้าง ๆ กัน อีกนานแค่ไหน ไม่รู้ จะลืมเธอไปจากใจฉัน หรือไม่มีวัน และก็คงต้องทรมานตลอดไป หลอกตัวเอง ว่าเธอยังไม่จากไป ยังคงใช้ความหลังสร้างภาพเก่า ๆ ที่ยังมีเราข้าง ๆ กัน อีกนานแค่ไหน ไม่รู้ จะลืมเธอไปจากใจฉัน หรือไม่มีวัน และก็คงต้องทรมานไปจนตาย