คอร์ด โลกาภิวัตน์-The Sun

ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา มีไฮ เทคโนโลยี ยุคข้อมูลข่าวสารก็เข้ามา ลา ความรู้อันเป็นเท็จ ลาศรัทธาลัทธิงมงาย มี ความคิดและชีวิต มีทั้งเหตุปละผลให้แน่ใจ
โลกนี้เปลี่ยนแปรไป ส่งผลต่อกับสิ่งดีสิ...

เนื้อเพลง: โลกาภิวัตน์ - The Sun

ศิลปิน The Sun | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา มีไฮ เทคโนโลยี ยุคข้อมูลข่าวสารก็เข้ามา ลา ความรู้อันเป็นเท็จ ลาศรัทธาลัทธิงมงาย มี ความคิดและชีวิต มีทั้งเหตุปละผลให้แน่ใจ
* โลกนี้เปลี่ยนแปรไป ส่งผลต่อกับสิ่งดีสิ่งเลว ปนเป
** ชีวิตโลกาภิวัฒน์ จงระมัดระวัง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ไปอย่างรู้ทิศทาง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ จงระมัดระวัง ชีวิตโลกาภิวัฒน์ชีวิตโลกาภิวัฒน์ ชีวิตดูจะพัฒนา โบ ราณจะ พังทลาย สิ่งใหม่ ๆ หลากหลายก็เข้ามา ยอม จะเป็นอารยะ ยอมจนวัฒนธรรมกลาย ยอม จำนนความเจริญ ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเต็มใจ (ซ้ำ *, **)...(ซ้ำ *, **, **)