คอร์ด ใกล้ตาไกลตีน-คาราวาน

เจ้าเคยยิ้มเคยแย้มเบิกบาน สนุกสนานท่ามกลางผองเพื่อน เคยพูดเตือนและสนทนา เจ้าเคยฝันถึงวันที่ดี มาบัดนี้มิอาจพบหน้า ดูใกล้ตาแต่แล้วไกลตีน

เนื้อเพลง: ใกล้ตาไกลตีน - คาราวาน

คำร้อง/ทำนอง : สุรชัย จันทิมาธร | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไกลโอ้ไกลจากโพ้นขอบฟ้า
เราจากมาด้วยการก้าวย่าง
 จากกลิ่นฟางรอยยิ้มเจ้าเอย
ใครเล่าเคย ใครเล่าเคย พี่น้องเอ๋ย จะเล่าให้ฟัง----------ตามทิวเขาที่ยาวเหยียดฟ้า
ตามหมู่ปลาลำธารใสสด
ตามหมู่มดที่รังเลิศงาม ไปจากหลัง ใจฝากฝัง
ฝากเจ้าไว้ ในแผ่นดิน----------ดินเคยนอนสะท้อนอุ่นกาย
มองยอดไม้เมื่อยามแรกผลิ
ผลิกิ่งรวงเป็นพวงพุ่มไม้
น้ำที่ไหลหลั่งลงจากดอย
ใจเจ้าลอยไปสู่ท้องทุ่ง มุ่งสู่เมืองเฟื่องฟุ้งแปลกตา
เจ้าเคยยิ้มเคยแย้มเบิกบาน
สนุกสนานท่ามกลางผองเพื่อน
เคยพูดเตือนและสนทนา
เจ้าเคยฝันถึงวันที่ดี มาบัดนี้มิอาจพบหน้า
ดูใกล้ตาแต่แล้วไกลตีน
แผ่นดินที่หอม แผ่นดินที่ตรอม
จะกอดเจ้าไว้ ยังไออุ่นกัน
รักเจ้าไว้ยังไออุ่นกัน ฝันและฝันให้ไกลที่สุด
เจ้ามนุษย์จะหวังสิ่งใด
รักเจ้าไว้ยังไออุ่นกัน ฝันและฝันให้ไกลที่สุด
เจ้ามนุษย์จะหวังสิ่งใด