คอร์ด ได้หรือไม่ได้-Lomosonic

ฉันคงทำไม่ได้ สิ่งนั้นฉันทำไม่ได้ สิ่งที่เธอต้องการ บังคับกันคงไม่ง่าย จะให้ฝันเหมือนเธอให้ได้ ไม่อาจฝืนเพราะตัว ฉันเองคงอยู่ตรงนี้ ทิ้งเธอให้อยู่บนนั้น เรื่องราว ให้มันจบได้ไหม รู้ว่าทำไม่ได้ รู้ว่าม...

เนื้อเพลง: ได้หรือไม่ได้ - Lomosonic

ศิลปิน Lomosonic | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันคงทำไม่ได้ สิ่งนั้นฉันทำไม่ได้ สิ่งที่เธอต้องการ บังคับกันคงไม่ง่าย จะให้ฝันเหมือนเธอให้ได้ ไม่อาจฝืนเพราะตัว ฉันเองคงอยู่ตรงนี้ ทิ้งเธอให้อยู่บนนั้น เรื่องราว ให้มันจบได้ไหม รู้ว่าทำไม่ได้ รู้ว่ามันไม่ง่าย แค่มองออกไปรอบกาย ชีวิตที่มันเรียบง่าย สุดท้ายเธอเป็นไม่ได้ ไม่อาจฝืนเพราะตัว ฉันเอง คงอยู่ตรงนี้ ทิ้งเธอ ให้อยู่บนนั้น เรื่องราว ให้มันจบได้ไหม ฉันเอง คงอยู่ตรงนี้ ทิ้งเธอ ให้อยู่บนนั้น ฉันไม่เอา ไม่อีกต่อไปแล้ว
* (ขอ)โทษที่ฉันไม่สนและไม่ใช่คนว่าง่าย ไม่มีใครมาขืนมาคาดมาคั้นไม่ได้ โอ อย่าให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ได้ไอ้ความผูกพันง่าย ๆ ก็คงให้ได้ แม้ว่าโลกจะเหลือแค่เธอก็ลืมไม่ได้ โอ ก็ถ้าไม่ไหว เราก็ต้องไป(ก็เท่านั้น)...(ซ้ำ *,*)