คอร์ด ไผใหญ่แถวนี้-สายใย อุดมพร

ไผใหญ่ ไผใหญ่ ไผใหญ่แถวนี้ ยกมือบ้างติ ยกมือบ้างติ ยกมือบ้างติไผใหญ่ น้องอยากได้อ้ายมาเป็นคนคู่ใจ ดูแลปกป้อง รักษาความปลอดภัย อยากได้คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ไปไว้เบิ่งแงง มีบ่ ม...

เนื้อเพลง: ไผใหญ่แถวนี้ - สายใย อุดมพร

ศิลปิน สายใย อุดมพร | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไผใหญ่ ไผใหญ่ ไผใหญ่แถวนี้ ยกมือบ้างติ ยกมือบ้างติ ยกมือบ้างติไผใหญ่ น้องอยากได้อ้ายมาเป็นคนคู่ใจ ดูแลปกป้อง รักษาความปลอดภัย อยากได้คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ไปไว้เบิ่งแงง มีบ่ มีบ่ มีบ่ คนแถวนี้ คั่นใหญ่อีหลี คั่นใหญ่อีหลีโปรดแสดง สิหนุ่มสิเฒ่าแค่ขอให้เจ้าแข็งแรง บึกบึนสูงใหญ่คือมาถูกใจน้องแฮง สิบ่ให้ฮอดแต่ง แต่ง ๆ แต่ง ๆ แต่ง ๆ เด้ออ้ายคนใหญ่ หล่อบ่หล่อ นั้นบ่สำคัญ สเปกของฉัน สูงยาวคือใช่ เห็นแค่หุ่นมันก็อบอุ่นหัวใจ สิพ้อบ่หนอตอนนี้อยู่ไส มีไหม มีไหม คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ แถวนี้ มาซิ มาซิ มาซิอ้ายมา ถ้าหากคิดว่าเจ้าของใหญ่อีหลี สั้น ๆ น้อย ๆ บ่สนใจดอกพี่ สูงยาวอาดหลาดได้ขนาดพอดี ถ้าสิเอาสามี อี ๆ อี ๆ อี ๆ สิเอาแต่คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ หล่อบ่หล่อ นั้นบ่สำคัญ สเปกของฉัน สูงยาวคือใช่ เห็นแค่หุ่นมันก็อบอุ่นหัวใจ สิพ้อบ่หนอตอนนี้อยู่ไส มีไหม มีไหม คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ แถวนี้ มาซิ มาซิ มาซิอ้ายมา ถ้าหากคิดว่าเจ้าของใหญ่อีหลี สั้น ๆ น้อย ๆ บ่สนใจดอกพี่ สูงยาวอาดหลาดได้ขนาดพอดี ถ้าสิเอาสามี อี ๆ อี ๆ อี ๆ สิเอาแต่คนใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ ใหญ่ ๆ