คอร์ด ไม่เอาแล้ว-Crazy Adults

ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า เธอฟังฉันได้หรือเปล่า เพราะฉันนั้นมีเรื่องราว เก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ ก็รู้ว่าเราเพื่อนกัน ก็รู้ว่ามันแสนนาน แต่ใจฉันยังต้องการ มากกว่านั้น มากกว่านั้น
ไม่เอาแล้ว

เนื้อเพลง: ไม่เอาแล้ว - Crazy Adults

ศิลปิน Crazy Adults | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า เธอฟังฉันได้หรือเปล่า เพราะฉันนั้นมีเรื่องราว เก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้ ก็รู้ว่าเราเพื่อนกัน ก็รู้ว่ามันแสนนาน แต่ใจฉันยังต้องการ มากกว่านั้น มากกว่านั้น
* ไม่เอาแล้ว ไม่เอาแล้ว ไม่เป็นแล้ว แค่เพื่อนเธอ ปล่อยเอาไว้ อาจไม่พ้นฉันต้องเสีย... ใจ ถ้าบอกรัก บอกว่ารัก เธอจะคิดว่ายังไง รบกวนเธอ ให้ลองเผยใจ (ว่าฉันมีสิทธิ์ไหมเธอ) ก็เพราะฉันเคยห้ามใจ มันทนมาได้หลายปี วันนี้ต้องยอมสักที เก็บไม่ไหว เก็บไม่ไหว (ซ้ำ *)...(ซ้ำ *, *)