คอร์ด Birthday-Katy Perry

I heard you're feeling nothing's going right Why don't you let me stop by?The clock is ticking, running out of time So we should party all nightSo cover your eyes, I have a surprise I hope you got a h...

เนื้อเพลง: Birthday - Katy Perry

ศิลปิน Katy Perry | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
I heard you're feeling nothing's going right Why don't you let me stop by?The clock is ticking, running out of time So we should party all nightSo cover your eyes, I have a surprise I hope you got a healthy appetiteIf you wanna dance, If you want it all You know that I'm the girl that you should call* Boy, when you're with me I'll give you a taste Make it like your birthday everydayI know you like it sweet So you can have your cake Give you something good to celebrate** So make a wish I'll make it like your birthday everyday I'll be your giftGive you something good to celebrate(Give you something good to celebrate)Pop your confetti Pop your P rignon So hot and heavy 'Til dawn I got you spinning Likea disco ball All night they're playing Your song We're living the life We're doing it rightYou're never gonna be unsatisfied If you wanna dance If you want it allYou know that I'm the girl that you should call(*, **)So let me get you in your birthday suit It's time to bring out the big balloonsSo let me get you in your birthday suit It's time to bring out the big balloons(*)Give you something good to celebrate(**)
ป้ายกำกับ: คอร์ด Birthday, คอร์ดเพลง, คอร์ดเพลงของ Katy Perry, ฝึก จับคอร์ดกีต้าร์, วิธีฝึกกีต้าร์ ด้วยตัวเอง, เนื้อเพลง Birthday คอร์ดกีต้าร์