คอร์ด Freedom To Fly-สิงโต นำโชค Feat.แป้งโกะ

ทุกครั้ง ที่ใจของฉันได้ออกเดินทาง เฝ้าคอยค้นหาตั้งคำถาม ที่ใจรออยู่ ฉันยังคอยอยู่ ในทุกวัน เส้นทาง ที่เราเคยฝัน ถ้าหากมีเธออยู่เคียงข้างกัน ในวันที่มีเธอ ฉันคงเข้าใจความหมาย ขอบฟ้า ที่รอเธออยู่ตรงนั้น...

เนื้อเพลง: Freedom To Fly - สิงโต นำโชค Feat.แป้งโกะ

ศิลปิน สิงโต นำโชค Feat.แป้งโกะ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ทุกครั้ง ที่ใจของฉันได้ออกเดินทาง เฝ้าคอยค้นหาตั้งคำถาม ที่ใจรออยู่ ฉันยังคอยอยู่ ในทุกวัน เส้นทาง ที่เราเคยฝัน ถ้าหากมีเธออยู่เคียงข้างกัน ในวันที่มีเธอ ฉันคงเข้าใจความหมาย ขอบฟ้า ที่รอเธออยู่ตรงนั้น ให้เราบินไปด้วยกัน ในวันที่ฟ้านั้นคอยเธออยู่ เธอจะรู้ว่าที่แห่งนั้น ที่เธอนั้นเคยใฝ่ฝัน ถ้าเรามีกันและกัน Freedom To Fly ให้ฉันพาเธอไป สู่จุดหมายที่ใจเธอต้องการ มองท้องฟ้า มองดูเมฆที่ล่องลอยมา หัวใจที่เคยตั้งคำถาม ฉันเจอทุกอย่าง เข้าใจทุกอย่าง ก็พอเพราะ เส้นทาง ที่เราเคยฝัน ไม่หวั่น มี มีเธอเคียงข้างกัน เพราะฉันนั้นมีเธอ เธอทำให้มีความหมาย ขอบฟ้า ที่รอเธออยู่ตรงนั้น ให้เราบินไปด้วยกัน ในวันที่ฟ้านั้นคอยเธออยู่ เธอจะรู้ว่าที่แห่งนั้น ที่เธอนั้นเคยใฝ่ฝัน ถ้าเรามีกันและกัน Freedom To Fly ให้ฉันพาเธอไป สู่จุดหมายที่ใจเธอต้องการ ขอบฟ้า ที่รอเธออยู่ตรงนั้น ให้เราบินไปด้วยกัน ในวันที่ฟ้านั้นคอยเธออยู่ เธอจะรู้ว่าที่แห่งนั้น ที่เธอนั้นเคยใฝ่ฝัน ถ้าเรามีกันและกัน Freedom To Fly ให้ฉันพาเธอไป สู่จุดหมายที่ใจเธอต้องการ Freedom To Fly ให้ฉันพาเธอไป สู่จุดหมายที่ใจเธอต้องการ