คอร์ดเพลง If I Have To Go Away - Jigsaw

Here I am with my head in my hands With a tear each day of the year This is not, not at all what I planned (what I planned) I've to say what cannot be clear I'm going away from you
If I ha...
คอร์ดเพลง If I Have To Go Away ของ ศิลปิน Jigsaw เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::Here I am with my head in my hands With a tear each day of the year This is not,...

เนื้อเพลง: If I Have To Go Away - Jigsaw

ศิลปิน Jigsaw | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
Here I am with my head in my hands       With a tear each day of the year This is not, not at all what I planned (what I planned) I've to say what cannot be clear I'm going away from you
* If I have to go away (If I have to go away) There'll be time enough to say Why I ruined a good thing I never know How I loved and lost a thing I wanted most, most There you are, you're so near yet so far Out of reach to one who can't speak Just the pass makes me silent and more (more and more) Makes my mind unable to think I'm going away from you (*) If I have to go away (If I have to go away) There'll be time enough to say Why I ruined a good thing I never know How I loved and lost a thing I wanted most, most If I have to go away (If I have to go away) There'll be time enough to say