คอร์ด Now or Never-Boom Boom Cash

We are young แต่เปี่ยมด้วยพลัง เราจะทำตามฝัน it now or never บีบหัวใจ ระเบิดจากข้างใน เอาให้สุดตอนนี้ it now or never Now or never, Now or never Now or never [Rap] ... We are young แต่เปี่ยมด้วยพลัง ...

เนื้อเพลง: Now or Never - Boom Boom Cash

ศิลปิน Boom Boom Cash | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
We are young แต่เปี่ยมด้วยพลัง เราจะทำตามฝัน it now or never บีบหัวใจ ระเบิดจากข้างใน เอาให้สุดตอนนี้ it now or never Now or never, Now or never Now or never [Rap] ...  We are young แต่เปี่ยมด้วยพลัง เราจะทำตามฝัน it now or never บีบหัวใจ ระเบิดจากข้างใน เอาให้สุดตอนนี้ it now or never Now or never, Now or never [Rap] ... We are young แต่เปี่ยมด้วยพลัง เราจะทำตามฝัน it now or never บีบหัวใจ ระเบิดจากข้างใน เอาให้สุดตอนนี้ it now or never Now or never, Now or never