คอร์ด Stop!-Slur

ตามใจ ตามสบาย ก็ฉันมีทาง ในจิตใจของฉันมีเธอ เลยไม่เคยจะสนใจหรอก(อ๊ะ) ใครมี ใครไม่มี ไม่เห็นเป็นอะไร ทำไมอะไรไม่เจ๋งแล้วไง ยังไงสบายฉันไม่เคยต้องบ่น
ไหน เธอลองลองหยุดทิ้งเรื่องราวทั้งหมด ให้ออกจา...

เนื้อเพลง: Stop! - Slur

ศิลปิน Slur | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ตามใจ ตามสบาย ก็ฉันมีทาง ในจิตใจของฉันมีเธอ เลยไม่เคยจะสนใจหรอก(อ๊ะ) ใครมี ใครไม่มี ไม่เห็นเป็นอะไร ทำไมอะไรไม่เจ๋งแล้วไง ยังไงสบายฉันไม่เคยต้องบ่น
* ไหน เธอลองลองหยุดทิ้งเรื่องราวทั้งหมด ให้ออกจาก ใจ ปล่อยวางและหายตัวไปให้ไกล OK ไหม (Stop 2 3 4) เอาเลย เอาแต่ใจ ก็ฉันนั้นมีทาง มีสมองก็คิดลองทำ ตามแต่ใจของฉันเอง(หา) ทางใคร ใครไม่เดินไม่เห็นเป็นอะไร จะทำไม่ทำไม่สนใจ ยังไงสบายฉันไม่เคยต้องบ่น (ซ้ำ *,*)