อตีตา คอร์ด อู๋ ธรรพ์ณธร

คอร์ดเพลง อตีตา ของ อู๋ ธรรพ์ณธร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สุทธิพงษ์ วัฒนจัง, ดนตรี/เรียบเรียง : ธีรศักดิ์ วดีศิริศักดิ์, อัลบั้ม : Ost.อตีตา

อตีตา คือที่มาของเรา จากเถ้าถ่าน วิญญาณแห่งบรรพชน เสียสละ เลือดและเหงื่อเคล้าปน คือรากเหง้าเราทุกคนตลอดไป พรุ่งนี้จะสวยงาม เกิดจากความเข้าใจ ชื่นชมและยอมรับ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • G#mChord Guitar Abm
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • CChord Guitar C
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
คอร์ดเพลง อตีตา อู๋ ธรรพ์ณธร. And lyrics with chords guitar E,B/Eb,C#m,B,A,F#m,Am,G#m,F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :EB/EbC#m BA(2 Times)Eต้นไม้ที่สวยงามB/Eb แตกกิ่งใบร่มเงา
C#m กว้างใหญ่และไพBรศาล เหนือแAดนดิน
Eเกิดจากเมล็ดเดียB/Ebว รากที่ยั่งลึกลง
C#m แตกกิ่งใบเป็นBแสนล้านAชีวิน------------------------
* F#mคือรากเหง้าแห่งตัวBตน
คือความจEริงที่ไม่B/EbมีวันสูญC#mสิ้น    
     Bเป็นฐAานถิ่น เป็นAmที่มา   B
------------------------
** อตีEตา คือที่มาของG#mเรา
จากเถ้าถ่Aาน วิญญAmาณแห่งบรรพEชน เสียสC#mละ
เลืBอดและเหงื่อเคAล้าปน
คือรากเหF#ง้าเราทุกคนตลอดไB
------------------------
Eพรุ่งนี้จะสวยงาม B/Eb เกิดจากความเข้าใจ
C#m ชื่นชมและยอBมรับในตัAวเอง
Eอดีตมีเพื่อพB/Ebา สู่อนาคตไกล
  C#mเพื่อบ่งบอกควาBมหมายในAผู้คน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
อตีEตา คืออนาคG#mตา  เรียนAรู้ว่า
  Am ผ่านมาเป็นเช่นEใด เส้นทางC#mต่อ         
Bยากให้เป็นเช่นAไร เมื่อเข้าF#ใจ ยอมรับในตัวBตนOutro :E
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง อตีตา คอร์ด อู๋ ธรรพ์ณธร

ต้นไม้ที่สวยงาม แตกกิ่งใบร่มเงา
กว้างใหญ่และไพรศาล เหนือแดนดิน
เกิดจากเมล็ดเดียว รากที่ยั่งลึกลง
แตกกิ่งใบเป็นแสนล้านชีวิน

* คือรากเหง้าแห่งตัวตน
คือความจริงที่ไม่มีวันสูญสิ้น
เป็นฐานถิ่น เป็นที่มา

** อตีตา คือที่มาของเรา จากเถ้าถ่าน
วิญญาณแห่งบรรพชน เสียสละ
เลือดและเหงื่อเคล้าปน
คือรากเหง้าเราทุกคนตลอดไป

พรุ่งนี้จะสวยงาม เกิดจากความเข้าใจ
ชื่นชมและยอมรับในตัวเอง
อดีตมีเพื่อพา สู่อนาคตไกล
เพื่อบ่งบอกความหมายในผู้คน

(ซ้ำ * ,**)

อตีตา คืออนาคตา เรียนรู้ว่า
ผ่านมาเป็นเช่นใด เส้นทางต่อ
อยากให้เป็นเช่นไร เมื่อเข้าใจ ยอมรับในตัวตน