คือเธอเท่านั้น คอร์ด Parata

คอร์ดเพลง คือเธอเท่านั้น ของ Parata และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

เธอเท่านั้นยังคงสำคัญ หัวใจฉันยังเป็นของเธอ เธอคนนี้พิเศษเสมอ อยากบอกรักเธอไปทุกวัน ต่อจากนี้ แม้เราจะไกล ใจของฉันจะเก็บไว้ให้เธอ สุดที่รัก ของฉันเสมอ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A/C#Chord Guitar A/C#
 • AmChord Guitar Am
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง คือเธอเท่านั้น Parata. And lyrics with chords guitar D,G,Bm,A,F#m,Em,A/C#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :DGDGเก็บDไว้ตรงนั้น หัวใจของฉันเก็บGมันเอาไว้
  จะอDยู่ที่ไหน หากไม่มีใคร ให้Gรู้ว่าฉันยังอยู่
กัBmบเธอตAลอดมา กับGคำสัญญาที่มีAให้เธอ
ไม่ว่านBmานแค่ไหน ทุกสิ่Aงเปลี่ยนไป
  แต่Gฉันยังคงเหมือนเดิม------------------------ดอกไDม้วันนั้น  ที่เธอให้ฉันยังเGก็บมันไว้
โลกDยังเคลื่อนไหว ไม่เคยรอใคร แต่Gฉันยังรอแค่เธอ
Bmเพียง แค่หAลับตา และGใช้ใจฟังทุกคAวามรู้สึก 
ว่ามันBmคือรักแท้ ที่Aไม่แปรเปลี่ยนไG------------------------
* Bmรูปของเรา ความAฝันของเรา
  ยังเGก็บมันไว้ตรงAนั้นไม่ไปไหน
Bmอยากให้เธอรู้  Aอยากให้เธอเห็น
Gว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอด... Aไป
------------------------
**Dธอเท่านั้นยังคงAสำคัญ  BmหัวใจฉันยังเAป็นของเธอ
Gธอคนนี้พิF#mเศษเสมอ  อยากEmบอกรักเธอไปAทุกวัน
Dต่อจากนี้ แม้เA/C#ราจะไกล  Bmใจของฉันจะเก็บไAว้ให้เธอ
สุดที่Gรัก ของฉัF#mนเสมอ   Emเธอ คือเAธอเท่านั้น
Instru :DGทุDก ๆ รอยยิ้ม ที่เธอให้ฉัน เก็บGมันเอาไว้ 
เธอเป็Dนเช่นไร หากไม่มีใคร หรือGว่าเธอหลงทาง
Bmเพียง แค่หAลับตา และใGช้ใจฟังทุกคAวามรู้สึก 
ว่ามันBmคือรักแท้ ที่ไAม่แปรเปลี่ยนGไป
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Instru :D A/C#Bm AG F#mEm A(2 Times)D        G คือเธอเท่าBmนั้น      A        G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง คือเธอเท่านั้น คอร์ด Parata

เก็บไว้ตรงนั้น หัวใจของฉันเก็บมันเอาไว้
จะอยู่ที่ไหน หากไม่มีใคร ให้รู้ว่าฉันยังอยู่
กับเธอตลอดมา กับคำสัญญาที่มีให้เธอ
ไม่ว่านานแค่ไหน ทุกสิ่งเปลี่ยนไป
แต่ฉันยังคงเหมือนเดิม ดอกไม้วันนั้น
ที่เธอให้ฉันยังเก็บมันไว้ โลกยังเคลื่อนไหว
ไม่เคยรอใคร แต่ฉันยังรอแค่เธอ
เพียง แค่หลับตา และใช้ใจฟังทุกความรู้สึก
ว่ามันคือรักแท้ ที่ไม่แปรเปลี่ยนไป

* รูปของเรา ความฝันของเรา
ยังเก็บมันไว้ตรงนั้นไม่ไปไหน อยากให้เธอรู้
อยากให้เธอเห็น ว่าเธอเป็นคนรักของฉันตลอดไป

** เธอเท่านั้นยังคงสำคัญ หัวใจฉันยังเป็นของเธอ
เธอคนนี้พิเศษเสมอ อยากบอกรักเธอไปทุกวัน
ต่อจากนี้ แม้เราจะไกล ใจของฉันจะเก็บไว้ให้เธอ
สุดที่รัก ของฉันเสมอ เธอ คือเธอเท่านั้น

ทุก ๆ รอยยิ้ม ที่เธอให้ฉัน เก็บมันเอาไว้
เธอเป็นเช่นไร หากไม่มีใคร หรือว่าเธอหลงทาง
เพียง แค่หลับตา และใช้ใจฟังทุกความรู้สึก
ว่ามันคือรักแท้ ที่ไม่แปรเปลี่ยนไป

(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **)

คือเธอเท่านั้น