ตรงไหนของหัวใจเธอ คอร์ด ดัง พันกร

คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ของ ดัง พันกร และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ ให้อยู่ใช่ไหม หรือให้ไปดีกว่า ให้เป็นคนครึ่ง ๆ กลาง ๆ แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา รึเปล่า หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • A7Chord Guitar A7
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร. And lyrics with chords guitar D,E,C#m,F#m,A,Bm,C#,B,A7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :D EC#m F#m ED EAF#mเหมือนจะรู้แต่Dไม่รู้ ไม่Eรู้จริง ๆ คนAดี 
   F#mที่เราคบอยู่Dตอนนี้ เEธอจริงจังแค่ไAหน
ทุกBmครั้งที่เดินจับC#มือ   ฐF#mานะเราคืออะBไร 
 คนBmรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนEนึง
F#mถามว่ายิ้มให้Dใครนะ ก็Eหาว่าฉันก้าวAก่าย 
  F#mฉันแค่ถามจะDไปไหน Eเธอก็บอกห้ามAหึง
วันBmนี้ยังคุยด้วยC#ดี พรุ่งF#mนี้เธอ   เEป็นอย่างBนึง
  Bmเป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาEใจ------------------------
* แค่อยากDรู้ ว่าฉันเป็นใEคร
อยู่ตรงC#mไหน ของหัวใF#mจเธอ
ให้Bmอยู่ใช่ไหม  หEรือให้ไปดีกAว่า   A7      
ให้เป็นDคนครึ่ง ๆ กลางE
  แก้อาC#รมณ์อ้างว้างแF#mค่บางเวEลา (รึเปBล่า) (ใช่ไหม) 
 Bmหรือแค่เหงา Eฉันไม่เข้าใ(A)จเธอ
Instru :D EF#mเหมือนจะลึก แต่ไDม่ซึ้ง  Eฉันไม่ค่อยแน่Aใจ 
  F#mหรือที่แท้ แค่Dอ่อนไหว เEธอไม่ได้รักAฉัน
ลองBmถามหัวใจได้C#ไหม   รู้F#mแล้ว ให้Eช่วยบอกBฉัน
  Bmเรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาEใจ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :D EC#m F#m EDE
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
F#m             Dหรือแค่เหงา Eฉันไม่เข้าใจเAธอ
  Dหรือแค่เหงา Eพูดให้เข้าใจAที     D       Bm           E       A
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ คอร์ด ดัง พันกร

เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่รู้จริง ๆ คนดี
ที่เราคบอยู่ตอนนี้ เธอจริงจังแค่ไหน
ทุกครั้งที่เดินจับมือ ฐานะเราคืออะไร
คนรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนนึง
ถามว่ายิ้มให้ใครนะ ก็หาว่าฉันก้าวก่าย
ฉันแค่ถามจะไปไหน เธอก็บอกห้ามหึง
วันนี้ยังคุยด้วยดี พรุ่งนี้เธอเป็นอย่างนึง
เป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาใจ

* แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร
อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
ให้อยู่ใช่ไหม หรือให้ไปดีกว่า
ให้เป็นคนครึ่ง ๆ กลาง ๆ
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา รึเปล่า (ใช่ไหม)
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ

เหมือนจะลึกแต่ไม่ซึ้ง ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
หรือที่แท้แค่อ่อนไหว เธอไม่ได้รักฉัน
ลองถามหัวใจได้ไหม รู้แล้วให้ช่วยบอกฉัน
เรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาใจ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *)

หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
หรือแค่เหงา พูดให้เข้าใจที