เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :Bb DmEb FEb FBbFBbตั้งแต่วันที่DmพวกเราEbนั้น รู้จัFกครู 
   Bbไม่มีวันไหDmนครู ไม่Ebบ่น    F
Gmแต่ละคำระDmคายบาดEbหู  ทุกF ๆ คน
  ไEbม่มีใครอยากFสนใจBbครู     Bbsus4                 Bb------------------------BbผิดอะไรนิดเDmดียว ครูEbเห็นเป็นเรื่Fองยาว
Bbบ่นจนใครก็Dmดึงไม่อEbยู่       F      
Gmพวกเราเองก็Dmเลย รวมEbหัวตั้งFชื่อครู
  เEbรียกคุณครูว่าFครูกระดาษทBbราย   Bb7------------------------
* แต่Ebครูคะรู้ไหม ที่Dmครูคอยว่าเรา
  ดุCmเรา     Fอยู่ทุกBbวัน    Bb7         
Ebครูคะรู้ไหม กระดDmาษทรายแผ่นGmนั้น 
นั่นCmเองขัดเกลาเราจนได้Fดี
------------------------
** Bbอยากให้วันนี้Dmครู  ได้Ebรู้และได้เFห็น
   Bbว่าครูทำให้เDmป็นอย่างEbนี้       F      
Gmจากวันวานแม้DmพวกเราEbนั้น ไม่ค่Fอยดี
  Ebแต่เรามีวันFนี้เพราะBbครู
Instru :Bb DmEb FBb DmEb FGm DmEb FEb FBb Bb7
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
CmอยากบอกเรารักFครู คุณครูกระดาษทรายOutro :Bb DmEb FBb
เล่นอีกครั้ง
แต่ครูคะรู้ไหม ที่ครูคอยว่าเรา ดุเราอยู่ทุกวัน ครูคะรู้ไหม กระดาษทรายแผ่นนั้น นั่นเองขัดเกลาเราจนได้ดี อยากให้วันนี้ครูได้รู้และได้เห็น ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • Bb7Chord Guitar Bb7
 • Bbsus4Chord Guitar Bbsus4
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • G7Chord Guitar G7
 • GmChord Guitar Gm
 • Gsus4Chord Guitar Gsus4
คอร์ดเพลง ครูกระดาษทราย ทราย เจริญปุระ. And lyrics with chords guitar in key Bb

เนื้อเพลง: ครูกระดาษทราย คอร์ด ทราย เจริญปุระ

คำร้อง/ทำนอง : รามจิตติ หงสกุล, เรียบเรียง : ทราย นาฬิกาทราย
ตั้งแต่วันที่พวกเรานั้น รู้จักครู
ไม่มีวันไหนครูไม่บ่น
แต่ละคำระคายบาดหูทุก ๆ คน
ไม่มีใครอยากสนใจครู----------ผิดอะไรนิดเดียว ครูเห็นเป็นเรื่องยาว
บ่นจนใครก็ดึงไม่อยู่
พวกเราเองก็เลยรวมหัวตั้งชื่อครู
เรียกคุณครูว่าคุณครูกระดาษทราย----------* แต่ครูคะรู้ไหม ที่ครูคอยว่าเรา ดุเราอยู่ทุกวัน
ครูคะรู้ไหม กระดาษทรายแผ่นนั้น
นั่นเองขัดเกลาเราจนได้ดี----------** อยากให้วันนี้ครูได้รู้และได้เห็น
ว่าครูทำให้เป็นอย่างนี้
จากวันวานแม้พวกเรานั้น ไม่ค่อยดี
แต่เรามีวันนี้เพราะครู----------(ซ้ำ *, **) ----------อยากบอกเรารักครู คุณครูกระดาษทราย