อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) คอร์ด เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) ของ เพชร สหรัตน์ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ หลอยเฮ็ดโอเธอ ฮักเขาหลายก่บอกอ้ายเด๋อ อย่าปล่อยให้เผลอบ้าอยู่เดียวดาย อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ กอดเธอแนบกาย ตบตาแต่เจ็บถึงหัวใจ สิสู้ต่อไป เ...
Dark / Light
คอร์ดเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) ของ ศิลปิน เพชร สหรัตน์ เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ หลอยเฮ็ดโอเธอ ฮักเขาหลายก่บอกอ้ายเด๋อ อย่าปล่อยให้เผล

เนื้อเพลง อ้ายเฮ็ดโอที เขาเฮ็ดโอเธอ( Demo ) คอร์ด เพชร สหรัตน์

 อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ หลอยเฮ็ดโอเธอ ฮักเขาหลายก่บอกอ้ายเด๋อ อย่าปล่อยให้เผลอบ้าอยู่เดียวดาย อ้ายเฮ็ดโอที แต่เขานั่นตี้ กอดเธอแนบกาย ตบตาแต่เจ็บถึงหัวใจ สิสู้ต่อไป เพื่อไผหน้อเฮา อ้ายเฮ็ดโอทีจนเช้า แต่ว่าเจ้าให้เขาเฮ็ดโอเธอ อ้ายเฮ็ดโอทีเกือบตาย แต่เจ้าหร๋อยไป ให้เขาเฮ็ดโอเธอ