เงารัก คอร์ด พลพล

คอร์ดเพลง เงารัก ของ พลพล และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ม.ล. สราลี กิติยากร, เรียบเรียง/ประสานเสียง : ประสม เกตุภรณ์, Ost : รักเร่

ขอ... ได้ไหม ขอได้อยู่ใกล้เธอ เหมือนวันที่แรกเจอ คอยดูแลและห่วงใย ไม่มีเหตุผล ของคนที่รักทั้งใจ จะเป็นเงารักเรื่อยไป เจ็บอย่างไร ฉันคนนี้ยังคงรักเธอ

Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • C#Chord Guitar C#
 • C#mChord Guitar C#m
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • F#Chord Guitar F#
 • F#mChord Guitar F#m
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง เงารัก พลพล. And lyrics with chords guitar A,D,E,Bm,C#m,F#,F#m,C#/F,C#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :ADEAอยากเอ่ยความในใจว่ารักเAธอ
    ก็Bmรู้  ...   ว่าคงEเป็นไปไม่Aได้
แอBmบรักอยู่เพียงข้Eางเดียว
  หัC#mวใจเปล่าเปลี่ยวเF#งียบเหงา
Bmแค่เป็นเงาข้างกาย ของเธอEก็พอ
   C#mรัก... ไม่อาจเF#mผยใจ ต้องเก็บเอาDไว้ ได้แต่เEฝ้ารอ------------------------
* ขอ... ได้ไAหม ขอใDห้ได้อยู่ใกEล้เธอ
  เหมือนC#/Fวัน ที่แรกF#mเจอ  คอยดูแDลและห่วงEใย
ไม่มีเหตุAผล ของDคนที่รักทั้งEใจ 
จะC#/Fเป็นเงารัก F#mเรื่อยไป เจ็บอย่างDไร ฉันคนEนี้ยังคงAรักเธอ
------------------------
**D รู้ว่าเEธอไม่อาจลืมเC#mขาออกจากF#mหัวใจ  
    D นานเท่าEใดไม่อาจจะAลืมเลือน
สิทธิ์C#mที่ฉันได้รับ เป็นแค่เพียงF#mเพื่อน 
     Dตัวฉันจึงเหมือนเงาที่คอยEรักเธอ
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :A DE C#F#mD EA
 1. ( ซ้ำ  
 2. **, 
 3. *
 4.  )
จะเจ็บอย่างDไร ฉันคนEนี้ยังคงAรักเธอ...
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง เงารัก คอร์ด พลพล

อยากเอ่ยความในใจว่ารักเธอ
ก็รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้
แอบรักอยู่เพียงข้างเดียว
หัวใจเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงา
แค่เป็นเงาข้างกายของเธอก็พอ
รัก... ไม่อาจเผยใจ ต้องเก็บเอาไว้ ได้แต่เฝ้ารอ

* ขอ... ได้ไหม ขอให้ได้อยู่ใกล้เธอ
เหมือนวันที่แรกเจอ คอยดูแลและห่วงใย
ไม่มีเหตุผล ของคนที่รักทั้งใจ
จะเป็นเงารักเรื่อยไป เจ็บอย่างไร ฉันคนนี้ยังคงรักเธอ

** รู้ว่าเธอไม่อาจลืมเขาออกจากหัวใจ
นานเท่าใดไม่อาจจะลืมเลือน สิทธิ์ที่ฉันได้รับ
เป็นแค่เพียงเพื่อน ตัวฉันจึงเหมือนเงาที่คอยรักเธอ

(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ ** ,*)

จะเจ็บอย่างไร ฉันคนนี้ยังคงรักเธอ...