มนต์เมืองเหนือ คอร์ด สมยศ ทัศนพันธ์

คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ ของ สมยศ ทัศนพันธ์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ บุตรขัน

ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี แสงจันทร์ คืนหนึ่ง คืนนั้นพบกันน้องเอย สองคน เมืองเหนืออนงค์นั้นคงมีมนต์ เป่าหัวใจเสียจน ป่นให้ ใฝ่ฝัน
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • BChord Guitar B
 • CChord Guitar C
 • DChord Guitar D
 • EChord Guitar E
 • EmChord Guitar Em
 • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง มนต์เมืองเหนือ สมยศ ทัศนพันธ์. And lyrics with chords guitar Am,C,G,D,E

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :AmAmAmCป่าเหนือเมื่อหCน้า ดอกไม้บาGน 
ลมฝนบนฟ้าAmผ่าน ฟ้ามองดั่งม่าน น้ำC ตา
น้ำ Cฝน หล่นจาก ฟากAmฟ้า 
ขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตา ไหลตกจากผาแว่วCฟัง------------------------ป่าเหนือเมื่อCไปได้พบGมา 
เมืองเหนือเมื่อน้ำAmบ่า เลาะธารซ่านซ่า เคล้Cาดัง
น้ำไCหลไปหลากมากคAmรั้ง 
หมุนวนสายชลเหมือนดัง ไหลหลั่งเป็นGวังน้ำวC------------------------
* ริมฝั่งวังDน้ำค่ำลงคงมี แสงจันทร์
G คืนหนึ่ง คืนนั้นพบกันน้องเCอย สองGคน
เมืองเหนืออCนงค์นั้นคงมีAmมนต์
  เป่าหัวใจเสียGจน ป่นใEห้ ใฝ่Amฝัน
------------------------
** แอ่วเว้าเจ้าวอCน อ้อนน้ำGคำ 
จนสูรย์ลอยคล้Amอยต่ำ สายัณห์เย็นย่ำ ทุก Cวัน
แล้วไCฉน จะให้ลืมAmนั้น
แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน หลงมั่นในGเมืองเหนืCอเอย
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง มนต์เมืองเหนือ คอร์ด สมยศ ทัศนพันธ์

ป่าเหนือเมื่อหน้า ดอกไม้บาน 
ลมฝนบนฟ้าผ่าน ฟ้ามองดั่งม่าน น้ำ ตา 
น้ำ ฝน หล่นจาก ฟากฟ้า 
ขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตา ไหลตกจากผาแว่วฟัง 
 
ป่าเหนือเมื่อไปได้พบมา 
เมืองเหนือเมื่อน้ำบ่า เลาะธารซ่านซ่า เคล้าดัง 
น้ำไหลไปหลากมากครั้ง 
หมุนวนสายชลเหมือนดัง ไหลหลั่งเป็นวังน้ำวน 
 
* ริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมี แสงจันทร์ 
คืนหนึ่ง คืนนั้นพบกันน้องเอย สองคน 
เมืองเหนืออนงค์นั้นคงมีมนต์ 
เป่าหัวใจเสียจน ป่นให้ ใฝ่ฝัน 
 
** แอ่วเว้าเจ้าวอน อ้อนน้ำคำ 
จนสูรย์ลอยคล้อยต่ำ สายัณห์เย็นย่ำ ทุก วัน 
แล้วไฉน จะให้ลืมนั้น 
แม้นใครได้ไปเที่ยวพลัน หลงมั่นในเมืองเหนือเอย 
 
(ซ้ำ *, **)