น้ำนิ่งไหลลึก คอร์ด ชาย เมืองสิงห์

คอร์ดเพลง น้ำนิ่งไหลลึก ของ ชาย เมืองสิงห์ และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : สมเศียร พานทอง, เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน

อุตส่าห์มอง อุตส่าห์จอง น้องตั้งแต่น้อย หลงคอย คอยเก้อ เพ้อจน กลืนข้าวกินน้ำ ซ้ำติดคอ ปี้ป่น รักจน หลวมตน จนเจ็บจริง หัวใจ กระไรใจหญิง น้ำนิ่ง ไหลวน
Dark / Light
  • G#Chord Guitar Ab
  • DChord Guitar D
  • EbChord Guitar Eb
  • EmChord Guitar Em
  • FmChord Guitar Fm
  • GChord Guitar G
คอร์ดเพลง น้ำนิ่งไหลลึก ชาย เมืองสิงห์. And lyrics with chords guitar G#,Fm,Eb

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :G#FmFmG#นั่นอะG#ไร นั่นอะไรนะ นั่นอFmะไร
จดหมายG#ใคร ใครส่งถึEbงเธอ
หลอกซ่อนEbเร้น เห็นฉันเป็นคนFmเซ่อ
  รักเธอ หลงG#เธอ จนไม่เจียม เหนียFmมอาย
ยิ่งอ่านจดG#หมาย ใจหาย รFmะกำ 
สุดชอกG#ช้ำ เพราะผู้หญิง หEbลายใจ
เห็นจะEbเชื่อ เห็นจะเชื่อ ไFmม่ได้ 
เธอจ๋า หG#ลายใจ รักผู้ชาย ตั้งหลายFmคน------------------------อุตส่าห์G#มอง อุตส่าห์จอง น้องตั้งแFmต่น้อย
  หลงG#คอย คอยเก้อ เพ้อEbจน
กลืนข้าวกินEbน้ำ ซ้ำติดคอ ปี้Fmป่น
  รักจน หลวมG#ตน จนเจ็บจริง หัFmวใจ
กระไรใจG#หญิง น้ำนิ่ง ไหลFmวน
สิ้นเหตุG#ผล เห็นพี่จน ใEbช่ไหม
เจ้าคิEbดดี แล้วหรือที่มี แฟนFmใหม่
น้ำตา ของG#ใคร ระวังอย่าให้ ต้องไFmหลเชียว
Instru :G#FmG#EbEbFmG# EbG#+G#FmFmG#น่าไม่G#อาย น่าไม่อาย อิ้ว น่าไFmม่อาย
ตุ๋นชายG#ดูง่าย นิดเดียว เชียEbวนะ
เมื่อก่อนอย่างEbนี้ แล้วพี่ไม่ขอ ข้องFmเกี่ยว
ครั้งเดียว หG#นเดียว เชี่ยวกว่าเกียวFmน้ำวน
ได้ยินกัG#บหู มองรู้ กัFmบตา
ใช่กล่าG#วหา ละว่าผู้หญิง Ebทุกคน
กุลสตEbรีมี หลายหลาก มากFmล้น
รักชาย หลG#ายคน ระวังจะจน Fmหัวใจ------------------------อยากจะG#รัก อยากจะหึง ถึง อยากจะFmหวง
อยากขอG#ควง ก็ห่วง สาEbยใย
ถ้าขาดลงแEbล้ว แล้วจะยุ่ง กันใFmหญ่
พลั้งกาย เผG#ลอใจ แล้วใครจะตรม น้ำFmตา
ห่วงชายผ้าเG#หลือง เรื่องของ ผู้Fmชาย
ผู้หญิงไG#ม่ไร้ เท่าใบ พุEbทรา
อย่าเสีEbยใจ อย่าเสียใจ Fmดีกว่า
ไว้วัน วิG#วาห์ ขอเอาน้Ebำตา พี่ต่างน้ำมG#นต์Outro :G#Fm
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง น้ำนิ่งไหลลึก คอร์ด ชาย เมืองสิงห์

นั่นอะไร นั่นอะไรนะ นั่นอะไร
จดหมายใคร ใครส่งถึงเธอ
หลอกซ่อนเร้น เห็นฉันเป็นคนเซ่อ
รักเธอ หลงเธอ จนไม่เจียม เหนียมอาย
ยิ่งอ่านจดหมาย ใจหาย ระกำ
สุดชอกช้ำ เพราะผู้หญิง หลายใจ
เห็นจะเชื่อ เห็นจะเชื่อ ไม่ได้
เธอจ๋า หลายใจ รักผู้ชาย ตั้งหลายคน

อุตส่าห์มอง อุตส่าห์จอง น้องตั้งแต่น้อย
หลงคอย คอยเก้อ เพ้อจน
กลืนข้าวกินน้ำ ซ้ำติดคอ ปี้ป่น
รักจน หลวมตน จนเจ็บจริง หัวใจ
กระไรใจหญิง น้ำนิ่ง ไหลวน
สิ้นเหตุผล เห็นพี่จน ใช่ไหม
เจ้าคิดดี แล้วหรือที่มี แฟนใหม่
น้ำตา ของใคร ระวังอย่าให้ ต้องไหลเชียว

น่าไม่อาย น่าไม่อาย อิ้ว น่าไม่อาย
ตุ๋นชายดูง่าย นิดเดียว เชียวนะ
เมื่อก่อนอย่างนี้ แล้วพี่ไม่ขอ ข้องเกี่ยว
ครั้งเดียว หนเดียว เชี่ยวกว่าเกียวน้ำวน
ได้ยินกับหู มองรู้ กับตา
ใช่กล่าวหา ละว่าผู้หญิง ทุกคน
กุลสตรีมี หลายหลาก มากล้น
รักชาย หลายคน ระวังจะจน หัวใจ

อยากจะรัก อยากจะหึง ถึง อยากจะหวง
อยากขอควง ก็ห่วง สายใย
ถ้าขาดลงแล้ว แล้วจะยุ่ง กันใหญ่
พลั้งกาย เผลอใจ แล้วใครจะตรม น้ำตา
ห่วงชายผ้าเหลือง เรื่องของ ผู้ชาย
ผู้หญิงไม่ไร้ เท่าใบ พุทรา
อย่าเสียใจ อย่าเสียใจ ดีกว่า
ไว้วัน วิวาห์ ขอเอาน้ำตา พี่ต่างน้ำมนต์