ถึงฉันจะโง่จะเขลา ถึงฉันจะเบาปัญญา ฉันจึงมาหาความหมายในตัวเอง ไม่เคยท้อถอย ไม่เคยคอยเวลา หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ

ฝุ่น คอร์ด/คีย์/วิธีจับคอร์ด

 • G#Chord Guitar Ab
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • EbChord Guitar Eb
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • GmChord Guitar Gm
คอร์ดเพลง ฝุ่น มาลีฮวนน่า. And lyrics with chords guitar in key C

เนื้อเพลง: ฝุ่น มาลีฮวนน่า

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยใจแน่วแน่จะก้าวเดินต่อไป
ถนนสายนี้มีหลายคนเคยผ่านมา
(มีหลายคนเคยผ่านมา)
ย่ำไปเป็นเทือกแม้จะล้มลุกคลุกคลาน
แต่เขาเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ดี  (ก็ผ่านไปได้ดี)----------* จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด...
จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด...----------** ถึงฉันจะโง่จะเขลา  ถึงฉันจะเบาปัญญา
ฉันจึงมาหาความหมาย (ใน) ตัวเอง
(ความหมาย (ใน) ตัวเอง)
ไม่เคยท้อถอย   ไม่เคยคอยเวลา
หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ
(ไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ)----------(*) ... (**, *, *)