ฝุ่น - มาลีฮวนน่า

ถึงฉันจะโง่จะเขลา ถึงฉันจะเบาปัญญา ฉันจึงมาหาความหมายในตัวเอง ไม่เคยท้อถอย ไม่เคยคอยเวลา หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ

เนื้อเพลง: ฝุ่น - มาลีฮวนน่า

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยใจแน่วแน่จะก้าวเดินต่อไป
ถนนสายนี้มีหลายคนเคยผ่านมา
(มีหลายคนเคยผ่านมา)
ย่ำไปเป็นเทือกแม้จะล้มลุกคลุกคลาน
แต่เขาเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ดี  (ก็ผ่านไปได้ดี)----------* จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด...
จึด  จือ  ดือ   ดึด จึด...----------** ถึงฉันจะโง่จะเขลา  ถึงฉันจะเบาปัญญา
ฉันจึงมาหาความหมาย (ใน) ตัวเอง
(ความหมาย (ใน) ตัวเอง)
ไม่เคยท้อถอย   ไม่เคยคอยเวลา
หากใจอ่อนล้าไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ
(ไม่เคยเรียกหาความเห็นใจ)----------(*) ... (**, *, *)