โอกาส คอร์ด The Mousses

คอร์ดเพลง โอกาส ของ The Mousses และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

วันเวลา ที่เราต่าง ได้ร่วมเดิน ที่ผ่านนั้น อาจมี หลายคราว ที่เราต่าง กันออกไป หรือเรา ยังไม่เข้าใจ ความหมายที่เธอนั้นได้พร่ำบอก ว่าสองเรานั้นต้องเป็นเช่นไร ท้ายสุด ไม่เ...
Dark / Light
คอร์ดเพลง โอกาส ของ ศิลปิน The Mousses เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::วันเวลา ที่เราต่าง ได้ร่วมเดิน ที่ผ่านนั้น อาจมี หลายคราว ที่เราต่าง กันออกไป  ห

เนื้อเพลง โอกาส คอร์ด The Mousses

วันเวลา ที่เราต่าง ได้ร่วมเดิน ที่ผ่านนั้น อาจมี หลายคราว ที่เราต่าง กันออกไป * หรือเรา ยังไม่เข้าใจ ความหมายที่เธอนั้นได้พร่ำบอก ว่าสองเรานั้นต้องเป็นเช่นไร ท้ายสุด ไม่เหลือแม้ทางออก ทุกสิ่ง จบไปแล้วทุกอย่าง เป็นเพราะเรา เกิดเป็นเพราะเรา ** ไม่อยากมอง เวลาเธอ เดินจากไป สุดสายตา อยากจะดึงเธอมาไว้กอด สักครั้ง(ได้ไหม) แล้วพรุ่งนี้ จะหายใจ เช่นไร ต่อจากนี้ (ซ้ำ *, **) (ซ้ำ *, **)