เก็บไว้ คอร์ด รัดเกล้า อามระดิษ

คอร์ดเพลง เก็บไว้ ของ รัดเกล้า อามระดิษ และเนื้อร้องขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้ ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่ ว่ามีใครแอบ ข้างในคิดดู... อยากรู้ไหม คงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่น เก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไป หากมองสาย...
Dark / Light
คอร์ดเพลง เก็บไว้ ของ ศิลปิน รัดเกล้า อามระดิษ เนื้อเพลง, เนื้อร้อง ที่มีคอร์ดกำกับ มีคำร้อง::บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้ ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่ ว่ามีใครแอบ ข้างในคิดดู..

เนื้อเพลง เก็บไว้ คอร์ด รัดเกล้า อามระดิษ

บอกกับใจเวลาที่เธอชิดใกล้ ตอบคำถามความจริงที่ใจรู้อยู่
ว่ามีใครแอบ ข้างในคิดดู... อยากรู้ไหม
คงเป็นรักที่ทำให้ใจเราสั่น เก็บเอาไว้มันคงไม่มีทางหายไป
หากมองสายตาฉันเองข้างใน เราคงมีอะไรที่ตรงกัน
* เธอคนเดียว คือคนที่ตัวฉันพอใจและไม่เคยเจอใครที่เข้ากัน
ผ่านเพียงสายตา... ก็ยังไหวหวั่น เธอเท่านั้นที่ฉันเฝ้ารอ
** ไม่อยากให้รู้...เพราะกลัวว่าฝันจะเปลี่ยนไป              
ขอเพียงมีสายตา ของความเข้าใจ... ที่ให้กัน
*** ไม่อยากให้รู้...ว่าฉันเองยังต้องการมีเธอข้างกาย
ตราบที่ฉันยังคงเดินก้าวไป ขอได้ไหมถ้าฉันจะมีเธอ
คิดฉันเองก็ยังนึกหวั่น  โปรดเถิดฝันขอเพียงอย่าทำให้เธอหายไป
ฉันขอยอมเก็บมันไว้ภายใน ฝากเธอไปผ่านเพียงสายตา
( * , ** , *** )
( ** , *** , *** )