ยินยอม คอร์ด อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ยินยอม ของ อัสนี วสันต์ และเนื้อร้องคำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค, ทำนอง : กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา, เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล, กฤษณ์ โชคทิพย์พัฒนา

อ่อนแอ เพราะรักเธอมากกว่า กว่าใครจะเข้าใจ หวาดกลัวซักครั้งที่เธอขัดใจ จะมาหนีไป ก็เลยต้องยอมทุกอย่าง ก็คงเห็นใจกันบ้าง ก็ไม่อยากให้เราต้องจืดต้องจาง จะพร้อมทำตาม
Dark / Light
 • AmChord Guitar Am
 • BbChord Guitar Bb
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • CmChord Guitar Cm
 • Cmaj7Chord Guitar Cmaj7
 • DChord Guitar D
 • DmChord Guitar Dm
 • EmChord Guitar Em
 • FChord Guitar F
 • FmChord Guitar Fm
 • GChord Guitar G
 • Gmaj7Chord Guitar Gmaj7
คอร์ดเพลง ยินยอม อัสนี วสันต์. And lyrics with chords guitar F,G,Am,Dm,C,Bb,Em,Fm,Cmaj7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning E A D G B E Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :F GG AmDm GCเกิดFมา ก็เป็นคนหCนึ่ง เมื่อFก่อน ก็เคยเป็นหCนึ่ง    Bb     
Cซึ่งไม่เFคยสนใGจ ใครอยากจะAmว่าไร 
  ไม่Dmรู้ ไม่ดู ไม่แGคร์------------------------อย่างเFธอก็เป็นคนหCนึ่ง   
   ซึ่งFมีหัวใจ แน่วแCน่     Bb  
Cตั้งแต่เFราคบGกัน ก็เปลี่ยนAmแปรผัน
  มันคDmล้ายมีความอ่อนแGอในใจC------------------------
* Amอ่อนแอ เพราะEmรักเธอมากกว่า  Am กว่าใครจะเข้าEmใจ      
BbหวาดกลัวซักคDmรั้ง    ที่เCธอขัดBbใจ  จะมาหนีไG
------------------------
** ก็เFลยต้องยอมทุกอCย่าง  
  ก็Fคงเห็นใจกันบ้Cาง    Bb      
C ก็ไม่อFยากให้เGรา ต้องจืดต้องAmจาง
  จะพDmร้อมทำตามด้วยGความยินCยอม
Instru :FCFC Bb CF GG AmDm GC
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
ก็ไม่อFยากให้เGรา ต้องจืดต้องAmจาง
จะพDmร้อมทำตาม ด้วยGความ ยินยอมOutro :CF FmCmaj7
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ยินยอม คอร์ด อัสนี วสันต์

เกิดมา ก็เป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อน ก็เคยเป็นหนึ่ง
ซึ่งไม่เคยสนใจ ใครอยากจะว่าไร ไม่รู้ ไม่ดู ไม่แคร์
อย่างเธอก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งมีหัวใจ แน่วแน่
ตั้งแต่เราคบกัน ก็เปลี่ยนแปรผัน
มันคล้ายมีความอ่อนแอในใจ

* อ่อนแอ เพราะรักเธอมากกว่า กว่าใครจะเข้าใจ
หวาดกลัวซักครั้งที่เธอขัดใจ จะมาหนีไป

** ก็เลยต้องยอมทุกอย่าง ก็คงเห็นใจกันบ้าง
ก็ไม่อยากให้เราต้องจืดต้องจาง
จะพร้อมทำตามด้วยความยินยอม

(ซ้ำ *, **)

ก็ไม่อยากให้เราต้องจืดต้องจาง
จะพร้อมทำตามด้วยความ ยินยอม