กาลครั้งหนึ่ง คอร์ด Frick

คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง ของ Frick และเนื้อร้องอัลบั้ม: Do it or die 2

เธอเป็นถึงนางฟ้าแล้วดูซิฉันเป็นใคร มีอะไรตรงไหนที่คู่ควรกับเธอบ้างไหมก็ไม่มี เราต่างกันแสนไกล ช่วยรีบบินจากไปเสียที วันนี้มีเธอมันจบแล้ว
Dark / Light
 • AChord Guitar A
 • AmChord Guitar Am
 • Am7Chord Guitar Am7
 • BChord Guitar B
 • B7Chord Guitar B7
 • BmChord Guitar Bm
 • CChord Guitar C
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • D/F#Chord Guitar D/F#
 • DmChord Guitar Dm
 • EChord Guitar E
 • E7Chord Guitar E7
 • EmChord Guitar Em
 • Em7Chord Guitar Em7
 • Fsus2Chord Guitar Fsus2
 • GChord Guitar G
 • G/BChord Guitar G/B
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง Frick. And lyrics with chords guitar G,Csus2,D,Em7,B7,Bm,Am,A,B,D/F#

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :GCsus2GCsus2อาจGดีเกินไป ซะDจนไม่กล้ารัEm7บมัน 
 จะเสกCsus2พร ใด ๆ ให้Dกันคงไร้ควาGมหมาB7
คนอย่างEm7ฉัน  แค่เBmดินบนดินก็Amดี  ถมไD
  ขอบคุณEm7นะ   แต่Bmขอรับมันด้วAmยใจ    A เท่านั้นDพอ------------------------เมื่อGเธอแค่บินหลงDทางมาจากEm7ฟ้าไกล
  อาจจะCsus2คิดว่าพบเจ้าDชายที่เธอGใฝ่ฝันB7   
ตื่นได้Em7แล้ว ฉันBmไม่ใช่คนที่Amเธอต้องกDาร
  เกิดบนEm7ดิน   มีหBmรือจะบินได้Amนาน    A เธอก็Dคงรู้------------------------
* เธอเป็นถึงนางGฟ้า แล้วDดูซิฉันCsus2เป็นใคร   
Dมีอะไรตรงไหน ที่คู่คBวรกับเธอบ้างไหม ก็Em7ไม่มี
เราต่างกันแสนCsus2ไกล ช่วยรีบบินจากBmไปเสียEm7ที    
     Csus2วันนี้      นิDทานมันจบแ(G)ล้ว
Instru :GCsus2GCsus2ก็Gรู้ฉันรู้ ว่าเDธอยังEm7รักกัน
  แต่ว่าCsus2วันพรุ่งนี้ ของเDธอสำคัญกGว่าไหB7
จบตรEm7งนี้    แม้Bmมันจะทำให้AmเราเสียDใจ
  แต่สักEm7วัน  เธอBmนั้นก็คงพบAmใคร    A ที่เขาDดีพร้อม
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
Instru :GD/F#Em7Csus2(2 Times)Csus2เพราะชีวิตมันโหดร้Gาย
ไม่เคยง่ายCsus2ดาย  ไม่เหมือนในนิDทาน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *
 3.  )
ฉันAmไม่ใช่เจ้าDชายที่เธอGฝัน  Csus2                G
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง คอร์ด Frick

อาจดีเกินไปซะจนไม่กล้ารับมัน
จะเสกพรใด ๆ ให้กันคงไร้ความหมาย
คนอย่างฉัน แค่เดินบนดินก็ดีถมไป
ขอบคุณนะ แต่ขอรับมันด้วยใจ เท่านั้นพอ

เมื่อเธอแค่บิน หลงทางมาจากฟ้าไกล
อาจจะคิดว่าพบเจ้าชายที่เธอใฝ่ฝัน
ตื่นได้แล้ว ฉันไม่ใช่คนที่เธอต้องการ
เกิดบนดิน มีหรือจะบินได้นาน เธอก็คงรู้

* เธอเป็นถึงนางฟ้าแล้วดูซิฉันเป็นใคร
มีอะไรตรงไหนที่คู่ควรกับเธอบ้างไหมก็ไม่มี
เราต่างกันแสนไกล ช่วยรีบบินจากไปเสียที
วันนี้นิทานมันจบแล้ว

ก็รู้ฉันรู้ว่าเธอยังรักกัน
แต่ว่าวันพรุ่งนี้ของเธอสำคัญกว่าไหม
จบตรงนี้ แม้มันจะทำให้เราเสียใจ
แต่สักวันเธอนั้นก็คงพบใคร ที่เขาดีพร้อม

(ซ้ำ *)

เพราะชีวิตมันโหดร้าย ไม่เคยง่ายดาย
ไม่เหมือนในนิทาน

(ซ้ำ *)

ฉันไม่ใช่เจ้าชายที่เธอฝัน