ช่วงเวลา คอร์ด Infamous

คอร์ดเพลง ช่วงเวลา ของ Infamous และเนื้อร้องคำร้อง/ทำนอง : ธนดล สุกัณหะเกตุ, เรียบเรียง : Infamous

มันจบแล้ว ช่วงเวลาต้องทนท้อ ไม่ต้องรอหัวใจใคร ที่เคยฝากเอาใว้ทุกคืนก่อนนอน มันจบแล้ว ช่วงเวลาที่มีน้อย รักเหลือเกินแต่ต้องปล่อย ปล่อยไปตามทางที่เธอเลือกเอง
Dark / Light
 • Am7Chord Guitar Am7
 • Bm7Chord Guitar Bm7
 • CChord Guitar C
 • Csus2Chord Guitar Csus2
 • DChord Guitar D
 • Dm7Chord Guitar Dm7
 • Em7Chord Guitar Em7
 • FChord Guitar F
 • GChord Guitar G
 • Gsus2Chord Guitar Gsus2
Tuning down ½ tone to Eb
คอร์ดเพลง ช่วงเวลา Infamous. And lyrics with chords guitar C,F,Dm7,G,Csus2,Em7

เปลี่ยนคีย์ (Transpose)

RR
เลื่อนอัตโนมัติ
. /
Tuning down ½ tone to Eb Default Key
เลือกความเร็ว1234567
Intro :CCFFDm7Dm7GGช่วงCsus2เวลาที่นานที่สุด คือช่วงเวFลาที่ฉันได้ให้ 
ได้ให้เธอDm7ไปให้หมดทั้งใจ ให้ไGด้ทั้งชีวิต
แต่ช่วงCsus2เวลาที่สั้นที่สุด
คือช่วงเวFลาที่เธอบอกรัก
เธอจบมันDm7ลงด้วยความเฉยชา
ไม่เหGมือนดังวันก่อน------------------------
*Dm7ปลี่ยนไปทำไมในเมื่อEm7ก็รักกัน ดี ๆ
  เปFลี่ยนไปแบบนี้ก็คงต้องGขอยอมตัดใจ
------------------------
** มันCsus2จบแล้ว ช่วงเวลาต้องEm7ทนท้อ
ไม่ต้องรอหัวFใจใคร
ที่เคยฝากเอาGใว้ทุกคืนก่อนนอน
มันCsus2จบแล้ว ช่วงเวลาEm7ที่มีน้อย
  รักเหลือเกินแต่Fต้องปล่อย 
ปล่อยไปตามทGางที่เธอเลือกเอง
------------------------ไม่อยากจะCsus2ลืมภาพเธอครั้งเก่า ที่ ๆ เFราเจอกันทุกครั้ง
ไม่อยากจะDm7ลืมน้ำเสียงที่เคยฟัง บอกGรัก ทุก ๆ คืน
แต่อยากCsus2จะลืมที่เธอเหินห่าง ที่ว่าFรักไม่รู้อยู่ไหน 
ทั้ง ๆ Dm7ที่รู้ว่าต้องเสียใจ แต่Gขอยอมจากกัน
 1. ( ซ้ำ  
 2. *, 
 3. **
 4.  )
Outro :Csus2FDm7GC
เล่นอีกครั้ง

เนื้อเพลง ช่วงเวลา คอร์ด Infamous

ช่วงเวลาที่นานที่สุด คือช่วงเวลาที่ฉันได้ให้
ได้ให้เธอไปให้หมดทั้งใจ ให้ได้ทั้งชีวิต
แต่ช่วงเวลาที่สั้นที่สุด คือช่วงเวลาที่เธอบอกรัก
เธอจบมันลงด้วยความเฉยชา ไม่เหมือนดังวันก่อน

* เปลี่ยนไปทำไมในเมื่อก็รักกันดี ๆ
เปลี่ยนไปแบบนี้ก็คงต้องขอยอมตัดใจ

** มันจบแล้ว ช่วงเวลาต้องทนท้อ
ไม่ต้องรอหัวใจใคร ที่เคยฝากเอาใว้ทุกคืนก่อนนอน
มันจบแล้ว ช่วงเวลาที่มีน้อย
รักเหลือเกินแต่ต้องปล่อย
ปล่อยไปตามทางที่เธอเลือกเอง

ไม่อยากจะลืมภาพเธอครั้งเก่า ที่ ๆ เราเจอกันทุกครั้ง
ไม่อยากจะลืมน้ำเสียงที่เคยฟัง บอกรักทุก ๆ คืน
แต่อยากจะลืมที่เธอเหินห่าง ที่ว่ารักไม่รู้อยู่ไหน
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าต้องเสียใจ แต่ขอยอมจากกัน

(ซ้ำ *, **)